Sökning: "föräldrabarnkommunikation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet föräldrabarnkommunikation.

 1. 1. Att mobba andra : En studie om mobbning, psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning och föräldrabarnkommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Sandra Andersson; Caroline Sandström; [2017]
  Nyckelord :bullying; substance use; young people; mental health; child disclosure; mobbning; substansbruk; ungdomar; psykisk hälsa; föräldrabarnkommunikation;

  Sammanfattning : Mobbning är ett stort globalt problem som har förekommit länge bland ungdomar. Syftet med denna föreliggande studie är att undersöka hur psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning samt föräldrabarnkommunikation relaterar till mobbning. LÄS MER

 2. 2. Vilka ungdomar mobbar andra? : Samband med impulsivitet, våldsbenägenhet och föräldrabarnkommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Susanne Engelbrektsson; Joakim Turtell; [2017]
  Nyckelord :Mobbning; impulsivitet; våldsbenägenhet; föräldrars vetskap; föräldrars frågande; barns berättande; föräldrakontroll;

  Sammanfattning : Mobbning drabbar 60 000st barn i Sverige varje år och är ett problem i skolan. Mobbare har inte bara problem i skolan utan löper också större risk till att begå våldsbrott i vuxen ålder än personer som inte mobbar andra. LÄS MER