Sökning: "föräldrablivande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet föräldrablivande.

 1. 1. En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Casandra Rosqvist Johansson; Jessika Pedersen; [2021-03-30]
  Nyckelord :lesbiskt föräldraskap; icke bärande modern; heteronorm; moderskapsnorm; kärnfamiljsideal; föräldrablivande; moderskapsidentitet; HBTQ;

  Sammanfattning : Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Jämställda pappor? : En intervjustudie om pappors upplevelse av jämställdhet i föräldrablivandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Outi Marttila; Siri Skoglund; [2020]
  Nyckelord :gender equal parenting; fathers; transition to parenthood; social structures; thematic analysis; jämställt föräldraskap; pappor; föräldrablivande; sociala strukturer; tematisk analys;

  Sammanfattning : I Sverige har normerna kring och synen på faderskap länge varit i förändring och idag både eftersträvas och uppmuntras jämställt föräldraskap. Jämställdhet i föräldraskapet mäts ofta kvantitativt och saknar kvalitativa nyanser. LÄS MER

 3. 3. Magen finns där hemma – en kvalitativ studie om föräldrablivande hos icke bärande föräldrar i lesbiska relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisabet Thorup; [2017]
  Nyckelord :Föräldrablivande; HBTQ; icke bärande förälder; icke biologisk förälder; stressorer; strategier; identitetsutveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the experience of the transition to parenthood of nonbirth parents in lesbian relationships. Of special interest was how an identity as a mother developed in the nonbirth parent and the identification of the stressors and strategies that effected the transition to parenthood. LÄS MER

 4. 4. Att vara förälder till barn med CAH - utmaningar, strategier och stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anders Lindström; [2015]
  Nyckelord :kongenital binjurebarkshyperplasi; CAH; intersex; tillstånd med avvikande könsutveckling; DSD; kronisk sjukdom; föräldraskap; kris; krisstöd; salutogenes; känsla av sammanhang; KASAM; coping; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka utmaningar som upplevs av föräldrar till barn med kongenital binjurebarkshyperplasi (CAH). Vidare undersökte studien hur föräldrarna hanterade dessa utmaningar, samt vad de upplevt som stöttande och hjälpsamt från andra, så som exempelvis vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Anknytningsrepresentationer och upplevelser av social acceptans hos ensamstående kvinnor som planerar eller överväger att få barn, som väntar barn eller som har fått barn genom assisterad befruktning (donatorinsemination) - En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Svensson; [2014]
  Nyckelord :transition to parenthood; social resistance; social acceptance; adult attachment; Adult Attachment Interview AAI ; Single Mothers by Choice; assisted reproduction; donor insemination DI ; family psychology; parenthood; becoming a parent; anknytning hos vuxna; frivilligt ensamstående mödrar; assisterad befruktning; donatorinsemination; familjepsykologi; föräldrablivande; föräldraskap; social acceptans; socialt motstånd; övergången till föräldraskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : The main aim of this pilot study was to explore inner representations of attachment in single women in Sweden that were planning to have children, that were expecting children or that have had children on their own through assisted reproduction (donor insemination). Experiences of social acceptance regarding their choice to parent alone were also examined. LÄS MER