Sökning: "föräldraförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet föräldraförsäkring.

 1. 1. Föräldraledighet, en självklar rättighet för alla i Sverige? : En studie om upplevda möjligheter till föräldraförsäkring i atypisk anställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emmi Persson; Jennie Sjöstedt; [2023]
  Nyckelord :svensk välfärd; atypisk anställning; mödrar; universalism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvalitativ studie som undersöker de upplevelser mödrar i atypiska anställningar har om den svenska välfärden gällande anställningstrygghet och föräldraledighet samt vård av barn. Studien använder Anthony Giddens teorier kring reflexivitet för att förstå hur respondenterna agerar på arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Föräldraledighetens påverkan på arbetsgivarens verksamhet : Inom den mansdominerade branschen, byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Uhrberg; Olivia Larsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsgivare; Arbetstagare; Byggbranschen; Föräldraledighet; Individualiserad föräldraförsäkring; Intervju; Jämställdhet; Mansdominerad bransch; Reserverade dagar Öronmärkta dagar;

  Sammanfattning : This paper will discuss parental leave and will only concern full leave according to 3 § 1 st 2 p. föräldraledighetslag (1995:584). The purpose of this paper is to examine and find out how different employers' operations are affected by employees taking parental leave and what aspects that have an impact. LÄS MER

 3. 3. Bilden av ett jämställt föräldraskap - Ur ett utredningspolitiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexandra Håkansson; [2022]
  Nyckelord :Föräldraskap; Jämställdhet; Genus; Välfärd; Föräldraförsäkring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att bli förälder är omvälvande på många sätt och kanske första gången man kommer i kontakt med landets välfärdsystem genom föräldraförsäkringen. År 2017 lämnade Utredningen om en modern föräldraförsäkring sitt slutbetänkande till Socialdepartementet gällande en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkringen (SOU 2017:101). LÄS MER

 4. 4. Variationer i fertilitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Simon Carlsson; Hugo Fritjofsson; [2021-07-09]
  Nyckelord :Försörjningskvot; fruktsamhet; föräldrapolitik; barnbidrag; förlädraförsäkring; maxtaxa; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : En åldrande befolkning och lågt barnafödande innebär, allt annat lika, att färre ska försörja fler. Denna uppsats handlar om huruvida föräldrapolitiken påverkar barnafödandet; mer specifikt ställs frågan påverkar föräldraförsäkringen och barnbidraget fruktsamheten, antalet födda barn per kvinna. LÄS MER

 5. 5. Föräldraledighet. En kvalitativ innehållsanalys av hur den politiska debatten om föräldraledighet har förändrats i takt med en ökad kvinnorepresentation i Sveriges Riksdag.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathilda Lilliestierna; Mi Liljevall; [2021]
  Nyckelord :Föräldraledighet; föräldrapenning; föräldraförsäkring; jämställdhet; kvinnorepresentation.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges föräldraledighetspolitik har ständigt utvecklats sedan 1974 när föräldraförsäkringen infördes. Frågan är aktuell eftersom den spelar en betydande roll i arbetet mot en jämställd arbetsmarknad. Kvinnor missgynnas av en icke jämställd föräldraledighet genom att kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten. LÄS MER