Sökning: "föräldraförsäkringen"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet föräldraförsäkringen.

 1. 1. Mindre politik, mer teknik - Om nyliberal styrningsmentalitet och (o)jämställdhet i den svenska föräldraförsäkringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Nyliberalism; Diskurser; Feminism;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen.Föräldraförsäkringen är en policy vilken sammankopplas med värden som utmärkeren socialdemokratisk välfärdsstat, så som social välfärd, universalism och jämställdhet, värden som är motsatta en nyliberal politisk rationalitet. LÄS MER

 2. 2. Skiljelinjer i svensk partipolitik : En kvalitativ analys av debatten om föräldraförsäkringen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Skiljelinjer; föräldraförsäkring; Cleavage Theory; GAL-TAN; Höger-vänsterskalan; partipolitik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine two cleavages in a Swedish political context and how the political debate of parentel leave among the parliamental parties relates to the cleavages. The cleavages examined are the right-left-scale and the new cleavage GAL-TAN. LÄS MER

 3. 3. Förhandlingar runt köksbordet : en studie om strategier och förhandling kring nyttjande av föräldrapenning  ur ett familjesociologiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arbetsvetenskap

  Författare :Stina Kurkinen; [2019]
  Nyckelord :paid parental leave; equality; negotiation; decision; ascendancy; dependenc; föräldrapenning; jämställdhet; förhandling; beslut; makt; beroendeställning;

  Sammanfattning : In 1974, the Swedish parental insurance, which includes remuneration in the form of parental benefit, has been statutory, and has thus existed for over 40 years. The issue of parental benefit and parental leave has to a large extent been the basis for the discussion on gender equality (Försäkringskassan, 2019). LÄS MER

 4. 4. Ensam i tvåsamhetens jämställdhet? : Ensamstående mödrar och föräldrapenningen: en policyanalys.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amandah Andersson; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; föräldraförsäkring; WPR-analys; ensamstående mödrar; diskursiv institutionalism;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2016 trädde en revidering av föräldraförsäkringen i kraft, där 90 dagar istället för 60 av de totalt 480 dagarna av föräldrapenning öronmärktes för respektive förälder som har gemensam vårdnad. Jämställdhet i kombination med föräldraledighet har varit ett ständigt aktualiserat ämne och jämställdhet i kombination med ett barnperspektiv är starkt betonat i den nuvarande upplagan av föräldraförsäkringen. LÄS MER

 5. 5. (mamma) pappa barn : En kvantitativ studie om mäns uttag av föräldraledighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Peter Carlsson; Christoffer Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Föräldraledighet; föräldraförsäkringen; jämställdhet; doing gender; hegemonisk maskulinitet; relativa resurser; specialisering.;

  Sammanfattning : Pappors andel av antalet uttagna föräldrapenningdagar har sedan föräldraförsäkringen infördes i Sverige 1974 ökat stadigt från 0,5 procent av det totala antalet dagar till cirka 28 procent 2018. Trots att pappor tar ut en allt större del av föräldraledigheten finns det än idag stora skillnader i ledighetsuttag mellan kvinnor och män. LÄS MER