Sökning: "föräldragestalt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet föräldragestalt.

  1. 1. Barns upplevelser av att ha en förälder med psykisk sjukdom - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Maria Linnarsson; Erica Gidlund; [2014]
    Nyckelord :Psykiska sjukdomar; Upplevelser; Förälder-barnrelationer; Delaktighet; Omvårdnad; Litteraturöversikt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter i den psykiatriska vården är föräldrar till barn under 18 år. Studier har visat att sjuksköterskorna brister i att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar. Det finns en brist på kunskap och utbildning gällande barns upplevelser av att ha en förälder med psykisk sjukdom. LÄS MER