Sökning: "föräldragrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet föräldragrupp.

 1. 1. Utbildning i barn-HLR till föräldrar med svårt sjuka barn – Intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helen Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Cardiopulmonary-resuscitation; high-risk child; nurse-experience; parents-education;

  Sammanfattning : UTBILDNING I BARN-HLR TILL FÖRÄLDRAR MED SVÅRT SJUKA BARN - Intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter HELENE JÖNSSON Jönsson, H. Utbildning i barn-HLR till föräldrar med svårt sjuka barn – Intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter. Examensarbete i Omvårdnad 15 högskolepoäng avancerad nivå. LÄS MER

 2. 2. Föräldrastöd i barnhälsovården - intervjuer med förstagångsmödrar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nelly Skåre; [2018]
  Nyckelord :barnhälsovård; barnhälsovårdssjuksköterska; förstagångsmoder; föräldrastöd; stöd första året; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Känslorna kring att bli moder för första gången är många, allt från glädje till negativa känslor. Många mödrar är oroliga över barnets välmående samt kring om de beter sig normalt, och behöver stöd och bekräftelse på att de tar hand om sitt barn på rätt sätt. LÄS MER

 3. 3. Att ha deltagit i föräldragrupp för anhöriga till beroende : en studie av klienttillfredsställelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jeanette Haglund Svensson; [2018]
  Nyckelord :Relatives; Co-dependence; Support groups for relative; Survey; Anhörig; Medberoende; Stödgrupp för anhöriga; Enkätstudie;

  Sammanfattning : Introduction: Being a relative of a person with an addiction disease involves a strong mental and physical stress. An important protection factor for the relatives is breaking the silence and shame and seek help. Ersta Vändpunkten is a clinic for these relatives and offers educational groups with a therapeutic objective. LÄS MER

 4. 4. Jämställt föräldraskap : En intervjustudie utifrån distriktssköterskors upplevelser inom barnavårdscentralen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Konstantina Lappas; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :jämställt föräldraskap; jämlikhet; föräldraskap; barnavårdcentral; distriktssköterska; hälsa; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Ett av distriktssköterskornas mål inom barnhälsovården är att stödja båda föräldrarna i sitt föräldraskap. Därmed är det viktigt att hitta verktyg för distriktssköterskor som gynnar en god relation till båda föräldrarna, som i sin tur skall främja ett jämlikt föräldraskap. LÄS MER

 5. 5. Nyblivna föräldrars erfarenhet av att delta i studentledd föräldragrupp under graviditet : en utvärdering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Oscarsson; Karin Malmström; [2017]
  Nyckelord :parenthood education class; support in parenthood; midwifery-student; empowerment; föräldragrupp; stöd i föräldraskapet; barnmorskestudent; empowerment;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Att bli förälder är en omvälvande händelse. Stöd i föräldraskapet såväl individuellt som i grupp ska erbjudas till alla blivande föräldrar. LÄS MER