Sökning: "föräldrakontakt"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet föräldrakontakt.

 1. 1. Hur arbetar pedagoger med inskolning i förskolan? : Enkätstudie om pedagogernas arbete med inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annika Sjöberg Ström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract I min utbildning till förskollärare vaknade intresset för inskolning och ankytning i förskolan. med inskolningen i förskolan. Hur pedagogerna arbetar med inskolningen i förskolan när de minsta barnen kommer för inskolning i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Högfungerande autism i svenskklassrummet : Svensklärarens förutsättningar och metoder i arbetet med elever med högfungerande autism

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emil Körmöci; Honey Razzagh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har undersökt hur svensklärare arbetar för att inkludera elever med högfungerande autism i klassrummet samt vilka förutsättningar svensklärare möter i kontakt med elever med högfungerande autism. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med svensklärare med erfarenhet av att arbeta med elever med högfungerande autism. LÄS MER

 3. 3. Anknytning under inskolningsperioden : Pedagogens roll som kompletterande anknytningsperson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Suzanna Lozano; Alexandra Sahl; [2019]
  Nyckelord :anknytning; trygg bas; trygghet; otrygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn behöver trygghet för att utvecklas och vilja vara delaktiga i förskolans aktiviteter. Vi har valt att undersöka hur pedagoger arbetar för att etablera trygghet och en anknytning med barn under inskolningsperioden. Vi har dessutom undersökt om det förs dokumentation eller uppföljningsarbete gällande barns anknytning. LÄS MER

 4. 4. Idrott och muslimska klädesplagg : En kvalitativ intervjustudie om idrottsämnet och muslimska klädesplagg i skolan åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adelina Dema; Flora Meha; [2019]
  Nyckelord :klädesplagg; simning; idrottsundervisning; föräldrakontakt;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur idrottslärare och elever med muslimska klädesplagg möts i idrottsundervisningen i en kommun i Sverige. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer med fyra idrottslärare samt fokusgruppsintervju med sex elever från två olika skolor. LÄS MER

 5. 5. Föräldramötet : Forum för föräldradialog eller en kvarleva från en annan tid?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Julin; Sanna Jutman; [2018]
  Nyckelord :Föräldramöte; samverkan; skola och hem; föräldrar; föräldrakontakt;

  Sammanfattning : Det står inte explicit i läroplan eller skollag att lärare är ålagda att erbjuda föräldrar ett föräldramöte, ändå finns det på många skolor. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka grundskollärares erfarenheter av och åsikter om syfte, innehåll samt den samverkan som sker på föräldramöten för att ta reda på varför föräldramötet finns. LÄS MER