Sökning: "föräldrakontroll"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet föräldrakontroll.

 1. 1. Barnsäkring av Smartphones

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Datateknik; Högskolan Dalarna/Datateknik

  Författare :Leonhard Berg; Olle Montelius; [2018]
  Nyckelord :Android; Childproof; Parental Control; VPN; Net security; Android; Barnsäkerhet; Föräldrakontroll; VPN; Nätsäkerhet;

  Sammanfattning : Genom detta arbete demonstreras hur man, genom att kombinera tillgängliga gratistjänster, samt med lite egen kod, kan åstadkomma en prototyp av ett säkert och barnanpassat heltäckande system för användande av Android-enheter. Internettrafik från den mobila enheten dirigeras genom VPN-tunnel till hemmanätverket vilket ger minskad attackyta och minskad avlyssningsrisk, och genom användning av DNS-filtrering kan olämpliga webbsidor på förhand blockeras. LÄS MER

 2. 2. Vilka ungdomar mobbar andra? : Samband med impulsivitet, våldsbenägenhet och föräldrabarnkommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Susanne Engelbrektsson; Joakim Turtell; [2017]
  Nyckelord :Mobbning; impulsivitet; våldsbenägenhet; föräldrars vetskap; föräldrars frågande; barns berättande; föräldrakontroll;

  Sammanfattning : Mobbning drabbar 60 000st barn i Sverige varje år och är ett problem i skolan. Mobbare har inte bara problem i skolan utan löper också större risk till att begå våldsbrott i vuxen ålder än personer som inte mobbar andra. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan föräldrars mående och barns symptom kopplat till föräldrakontroll

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isak Willebrand; [2015-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka sambandet mellan föräldrars mående och barns symtom och hur detta samband påverkas av föräldrakontroll och instrumentellt föräldraskap. Enkäter från 315 familjer användes. LÄS MER

 4. 4. Utsatthetens mönster. En studie om ungdomars utsatthet för våld och stöld i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Agnes Svensson; [2015]
  Nyckelord :Sociala band; Genus; Situationell handlingsteori; Stöld; Ungdomar; Utsatthet; Våld;

  Sammanfattning : Ungdomar rapporterar i en högre utsträckning än övriga befolkningen att de har blivit utsatta för brott. Trots detta bygger studier mestadels på att kartlägga vuxnas upplevelser av utsatthet. LÄS MER