Sökning: "föräldraledig pappa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden föräldraledig pappa.

 1. 1. Dalbypapporna: Föräldralediga mäns konstruktion av faderskap och maskulinitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kristofer Ek; [2013]
  Nyckelord :jämställdhet; separatism; faderskap; maskulinitet; föräldraledighet; genus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur män som valt att ta ut minst 40% av föräldraledigheten och som deltagit i en separatistisk föräldraledighetsgrupp resonerar kring faderskap och föräldraledighet. Studien visar ett faderskap och en maskulinitet i förändring och försöker ge en förståelse för den funktion den separatistiska föräldraledighetsgruppen Dalbypapporna fyller. LÄS MER

 2. 2. Ska pappa vara föräldraledig? : Ett naturligt experiment om pappamånadens påverkan på männens löneutveckling.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Janna Bergman; [2007]
  Nyckelord :Föräldrapenning; pappamånad; signalteori; naturligt experiment.;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag om den procentuella löneutvecklingen för de män som fick barn precis efter det att den första pappamånaden infördes, januari 1995, var sämre än för de män som fick barn precis innan reformen genomfördes, december 1994. Med datamaterial från Statistiska centralbyrån, genomförs ett naturligt experiment. LÄS MER