Sökning: "föräldraledighet"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet föräldraledighet.

 1. 1. Vem kan bli bankdirektör? : Avancemangsmöjligheter i en svensk bank år 2020.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Nyström; Ellinor Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Bank- och finansbranschen; Handelsbanken; Tvärsnittsdesign; Kvantitativ; Linjär regressionsanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar övergripande till att studera avancemangsmöjligheter inom Handelsbanken Capital Markets i relation till anställdas kön, uttagen föräldraledighet och anställningstid. Jämställdhet på en arbetsplats definieras i denna studie utifrån frekvensmått på 40/60 gällande kön, medan avancemangsmöjligheter definieras utifrån att besitta en chefsposition. LÄS MER

 2. 2. Mäklarpappan - En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar manliga mäklare i valet att ta ut pappaledighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rut Lindqvist; Marcus Privén; [2020]
  Nyckelord :Pappaledighet; Faktorer; Organisationskultur; Fastighetsmäklare; Mäklarbransch; Real estate brokerage industry; Paternity leave; Factors; Organizational culture; Real estate agent;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka vilka faktorer fastighetsmäklare anser påverka valet att ta ut pappaledighet och vilken roll organisationskulturen har i detta. Målet med studien är att svara på följande frågor: ● Vilka faktorer anger pappor i fastighetsmäklarbranschen som avgörande för valet att ta ut pappaledighet? ● Vilken roll spelar organisationskulturen? Studiens resultat har baserats på sex kvalitativa, semistrukturerade, intervjuer med fastighetsmäklare som antingen ska, är eller har varit pappalediga. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga chefer i föräldraskap och yrkesliv : En kvalitativ studie om hur kvinnliga chefers föräldraskap och yrkesliv samverkar med varandra

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sofia Pham; Tove Franzén Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Motherhood; female manager; career; parental leave; parenthood; Moderskap; kvinnliga chefer; karriär; föräldraledighet; föräldraskap;

  Sammanfattning : The aim of our study was to investigate how women in management positions experience the relationship between parenthood and their careers. We also wanted to study how these women experienced expectations from society on parenting in relation to their careers. LÄS MER

 4. 4. ”Måste man vara rädd som kvinna, att passa sig liksom?” : En studie om kvinnors upplevelser av föräldraledighetens påverkan på karriären

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marie Sohlman; [2020]
  Nyckelord :Gender equality; gender roles; parental leave; career; women; sociology.; Jämställdhet; könsroller; föräldraledighet; karriär; kvinnor; sociologi.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att återgå i arbete efter föräldraledighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :My Nyman; Kajsa Söderström; [2020]
  Nyckelord :maternity leave; parenthood; return to work; social support; work-life balance;

  Sammanfattning : För kvinnor som varit föräldralediga under en längre period kan upplevelsen att återgå i arbete kräva flertalet omställningar och omprioriteringar för att få arbete och familj att gå ihop. Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelse av att återgå i arbete efter föräldraledighet. LÄS MER