Sökning: "föräldraledighet"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet föräldraledighet.

 1. 1. Kvinnligt och manligt företagande : lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Cecilia Olander; Hanna Broo; [2020]
  Nyckelord :företagande; kvinnligt; manligt; gröna näringarna; genus; obetalt arbete; föräldraledighet; entrepreneur; female; male; agriculture; gender; un-paid work; parental leave;

  Sammanfattning : De gröna näringarnas roll i samhället är viktig. Branschen bidrar med sysselsättning för hundratusentals människor, producerar livsmedel, bränsle, energi, biologisk mångfald, öppna landskap och ger chans till liv i hela Sverige. LÄS MER

 2. 2. Vem kan bli bankdirektör? : Avancemangsmöjligheter i en svensk bank år 2020.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Nyström; Ellinor Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Bank- och finansbranschen; Handelsbanken; Tvärsnittsdesign; Kvantitativ; Linjär regressionsanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar övergripande till att studera avancemangsmöjligheter inom Handelsbanken Capital Markets i relation till anställdas kön, uttagen föräldraledighet och anställningstid. Jämställdhet på en arbetsplats definieras i denna studie utifrån frekvensmått på 40/60 gällande kön, medan avancemangsmöjligheter definieras utifrån att besitta en chefsposition. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga chefer i föräldraskap och yrkesliv : En kvalitativ studie om hur kvinnliga chefers föräldraskap och yrkesliv samverkar med varandra

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sofia Pham; Tove Franzén Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Motherhood; female manager; career; parental leave; parenthood; Moderskap; kvinnliga chefer; karriär; föräldraledighet; föräldraskap;

  Sammanfattning : The aim of our study was to investigate how women in management positions experience the relationship between parenthood and their careers. We also wanted to study how these women experienced expectations from society on parenting in relation to their careers. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitetsnormer påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Vill vi ha förändring gällande jämställdhet måste vi tänka på vad som händer genom vår interaktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Andrea Nilsson; Jenny Ruther; [2020]
  Nyckelord :Fatherhood; Gender; The generalized other; Hegemonic masculinity; Interaction; Parenthood;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att lyfta fram pappors beskrivningar av att vara förälder utifrån deras förväntningar av vad en pappa respektive en man är. Detta för att få en överblick kring vilka förutsättningar och hinder män kan stå inför vid uttag av sin rätt till föräldraledighet. LÄS MER

 5. 5. ”Måste man vara rädd som kvinna, att passa sig liksom?” : En studie om kvinnors upplevelser av föräldraledighetens påverkan på karriären

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marie Sohlman; [2020]
  Nyckelord :Gender equality; gender roles; parental leave; career; women; sociology.; Jämställdhet; könsroller; föräldraledighet; karriär; kvinnor; sociologi.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER