Sökning: "föräldrapolitik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet föräldrapolitik.

 1. 1. Variationer i fertilitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Simon Carlsson; Hugo Fritjofsson; [2021-07-09]
  Nyckelord :Försörjningskvot; fruktsamhet; föräldrapolitik; barnbidrag; förlädraförsäkring; maxtaxa; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : En åldrande befolkning och lågt barnafödande innebär, allt annat lika, att färre ska försörja fler. Denna uppsats handlar om huruvida föräldrapolitiken påverkar barnafödandet; mer specifikt ställs frågan påverkar föräldraförsäkringen och barnbidraget fruktsamheten, antalet födda barn per kvinna. LÄS MER

 2. 2. Föräldraskap som kompetens : En studie om fäders uppfattning om föräldraskap somkompetens i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Myrén; Tina Hamberg; [2017]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; Det livslånga lärandet; Föräldraskap; Informellt lärande; Kompetens; Workfamily;

  Sammanfattning : Det talas idag om hur det livslånga lärandet och det informella lärandet påverkar människors kompetens och anställningsbarhet. Föräldraskapet kan ses som en del i det livslånga lärandet och fungerar som ett vardagslärande. LÄS MER