Sökning: "föräldrar ambivalens"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden föräldrar ambivalens.

 1. 1. Innanför och utanför : Familjehems upplevelser av barnterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Stuart Ness; [2018]
  Nyckelord :Parent; child; Psychotherapy; Foster family; Ambivalence; Förälder; Barn; Psykoterapi; Familjehem; Ambivalens;

  Sammanfattning : Inledning: Det råder en brist i forskning kring hur psykosociala behandlingarinverkar på närstående. Ännu mindre insikt finns i hur familjehem upplever enpsykodynamisk behandling av ett barn i deras vård. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av amning den första veckan post partum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecca Andersson; Liv Ekelin; [2017]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevselse; Amning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amningssiffrorna är sjunkande i Sverige och amning upplevs ofta svårare än förväntat. Många ammar inte så länge som de hade för avsikt att göra. Föräldrar upplever ofta att vårdpersonal ger olika råd gällande amning. Tidigare forskning har främst utgått från den ammande kvinnans perspektiv. LÄS MER

 3. 3. "Är det fest blir det mer saft" : En kvalitativ uppsats om föräldrars och mor- och farföräldrars uppfattning om drycker till barn i förskoleåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sofie Eklöf; Caroline Tipner; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intag av sockerhaltiga drycker är förknippat med viktökning hos barn. Var femte barn i Sverige tas om hand av sina mor- och farföräldrar varje vecka, därför har den äldre generationen en betydande roll i utvecklingen av barns matvanor. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars erfarenheter : Att vara förälder till ett barn med övervikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jannike Ahlén; Stina Johansson; [2012]
  Nyckelord :barn; vårdrelation; övervikt; föräldrar; erfarenheter;

  Sammanfattning : Dagens kroppsideal har blivit för många människor ett ideal som inte är realistiskt eller sunt. Dagens rådande uppfattningen angående vad som är hälsosamt för kroppen påverkar på flera sätt människor negativt. Emellertid skapar olika typer av attityder svårigheter för föräldrar som lever tillsammans med ett barn som har övervikt. LÄS MER

 5. 5. Föräldraskap och sexualitet. En studie av föräldrars upplevelser av det gemensamma sexuallivet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Susanne Lövdén Brefelt; [2012]
  Nyckelord :föräldrar; individualisering; intimitet; reflexivitet; relationer; sexualitet; sexuella skript;

  Sammanfattning : Lövdén Brefelt, S. Föräldraskap och sexualitet. En studie av föräldrars upplevelser av det gemensamma sexuallivet. Examensarbete i sexologi 30 hp. LÄS MER