Sökning: "föräldrar anknytning"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden föräldrar anknytning.

 1. 1. Det blir inte alltid som man tänkt sig : Föräldrars upplevelse av vistelsen på en neonatalavdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sarah Andersson; Marie Nilsson Andersson; [2021]
  Nyckelord :Experience; neonatal care; parents and support; Föräldrar; neonatal; stöd och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen behöver cirka 11 500 barn vård på en neonatalavdelning, här vårdas för tidigt födda och vid födseln sjuka barn. Inläggningen är ofta en stressande upplevelse för föräldrarna till barnet. Sjuksköterskan har ett ansvar att vara lyhörd, respektfull och kommunicera väl med föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Är Good Enough tillräckligt? : En kvalitativ studie om hur föräldraskap framställs i podcasts

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Larsson; [2021]
  Nyckelord :Attachment; Commited; Good enough; Future; Norms; Parenting; Safe; Anknytning; Good enough; Engagerad; Framtid; Föräldraskap; Normer; Trygg;

  Sammanfattning : Att vara förälder i dagens moderna samhälle medför press från delvis samhället men kanske mestadels från sociala medier. Det ställs olika förväntningar på föräldrar och normer kring hur föräldrar ska agera och det finns dessutom olika lagar som styr, som bland annat barnkonventionen och föräldrabalken. LÄS MER

 3. 3. Barn och ungas påverkan av att ha föräldrar i fängelse : En integrativ forskningsöversikt med fokus på anknytning och empowerment

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Victoria Engström; Josephine Smith; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pedagogens syn på sin roll och på lärandet på öppen förskola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Heidi Holmberg Legebro; [2021]
  Nyckelord :Föräldraskap; Lärande; Pedagog; Samverkan; Öppen förskola;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte och frågeställningar var att beskriva pedagogernas syn på sin roll och vilket lärande pedagogerna ser som viktigt att bidra till på den öppna förskolan, samt att diskutera pedagogernas syn i förhållande till den öppna förskolans kontext. Vilket lärande ser pedagogerna som viktigt att öppna förskolan bidrar till? Hur ser pedagogerna på sin roll på öppna förskolan? Har samverkan och kontext någon betydelse för hur pedagogerna ser på sin roll och lärandet på öppna förskolan? Åtta pedagoger på lika många öppna förskolor i mellansverige intervjuades och resultatet analyserades med en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Får Gud godkänt i biologi? : En jämförelse av resultat på nationella prov i biologi mellan skolor med kopplingar till religiösa organisationer och övriga skolor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB); Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Björn Palmqvist; Desirée Sjöström; [2021]
  Nyckelord :waldorfskolor; antroposofi; skolor med religiös anknytning; konfessionella friskolor; nationella prov; kunskapssyn; biologi;

  Sammanfattning : Föräldrar har enligt europakonventionen rätt att välja en utbildning åt sina barn som är i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa eller filosofiska övertygelse, vilket är grunden för waldorfskolor och konfessionella friskolor i Sverige. Trots att undervisningen i sådana skolor enligt skollagen ska vara ickekonfessionell har dessa skolor ibland anklagats för att bedriva religiös indoktrinering. LÄS MER