Sökning: "föräldrar funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden föräldrar funktionshinder.

 1. 1. Från skolperspektiv till livsperspektiv - hur personalen uppfattar att fortbildning om medicinska diagnoser kan bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Catrin Röjvik; [2023-03-28]
  Nyckelord :fortbildning; specialpedagogik; diagnos; syndrom; skolsituation; komplicerad inlärning; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ågrenska bedriver familjevistelser för barn som har ovanliga funktionshinder och deras familjer. Sedan hösten 1997 får familjer som kommer till Ågrenska på en vistelse bjuda med sig sk kringpersonal, dvs personal som arbetar med barnen på hemorten. Personalen får tillsammans med föräldrarna information om diagnosen ur bla. LÄS MER

 2. 2. Offentliga myndigheters attityder mot föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mona Eltahan; [2023]
  Nyckelord : public authorities; disability studies; disableism; intellectual disabilities; parenthood; parents; public service; Street Level Bureaucracy; social work; social services; offentliga myndigheter; funktionshinder; intellektuella funktionsnedsättningar; föräldraskap; föräldrar; offentlig service; gräsrotsbyråkrati; socialt arbete; socialtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study is to gain a deeper understanding of what the public authorities' attitudes towards parents with intellectual disabilities look like, how these parents experience these attitudes and how these attitudes exist. The study will be based on a qualitative literature study based on articles which presents interviews with people with intellectual disabilities and social workers at social services. LÄS MER

 3. 3. Livssituationen för föräldrar till barn med funktionsnedsättning under Covid-19-pandemin : En kvalitativ studie med fokus på föräldrars upplevelser och interaktion med olika samhällsorgan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Simon Wallin; [2021]
  Nyckelord :Parents; Disabilities; Care access; COVID-19; life-situation; Föräldrar; Funktionsnedsättning; Vårdtillgång; Covid-19; livssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin har påverkat hela samhället och inskränkningar har varit tvunget att göras för alla medborgare. Restriktioner kring sociala kontakter har förändrat livssituationen för individer med särskilda behov av assistans och vårdinsatser, som exempelvis för barn som har funktionshinder och deras familjer. LÄS MER

 4. 4. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur döva nyanlända barn och ungdomar med familj, tas emot av hörselteam för barn och ungdom inom Hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen. Syftet är även att få en klarare bild av hur deras behov av stöd ser ut. LÄS MER

 5. 5. Organisationen kring barn med Cerebral Pares i ett föränderligt Värmland : Föreningen RBU Värmlands del i handikapprörelsen 1952-1962

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :funktionshinder; förening; handikapprörelsen; handikapphistoria; Cerebral Pares; barn; föräldrar; makt; Foucault.;

  Sammanfattning : This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. LÄS MER