Sökning: "föräldrar funktionshinder"

Visar resultat 11 - 15 av 74 uppsatser innehållade orden föräldrar funktionshinder.

 1. 11. En studie om föräldrar till funktionshindrade barn med ursprung från Eritrea

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lidia Habtu Riesom; [2015]
  Nyckelord :Funktionshinder; etnicitet; dubbelutsatthet; LSS insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning                                                                           Min studie riktar sig mot föräldrar/familjer med ursprung från Eritrea som har funktionshindrade barn. Barnet är antingen född i Sverige eller i hemlandet Eritrea. LÄS MER

 2. 12. Låt inget passera - Agera! En textanalys av likabehandlingsplaner kring oreflekterade kränkningar i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernille van Raalte; [2014-04-24]
  Nyckelord :värdegrund; normkritiskt perspektiv; kränkande behandling; likabehandling; delaktighet och lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Erfarenheter visar att vuxnas förhållningssätt till barn kan vara av (omedveten) kränkande karaktär och ha en negativ påverkan på elevers självkänsla och identitet och därmed påverka elevers lärande och känsla av delaktighet. Denna form av omedvetna verbala kränkningar benämns i denna studie för dold kränkning. LÄS MER

 3. 13. Gröna rum för en ökad livskvalitet hos gravt funktionshindrade

  Magister-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Isaksson; [2014]
  Nyckelord :miljöpsykologi; sinnesstimulering; snoezel; hälsofrämjande miljö; sinnesträdgård; funktionshinder;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om miljöns betydelse vid sinnesstimulering för personer med grava funktionshinder i så kallat snoezelrum. Snoezelen är ett alternativt behandlingssätt där man arbetar med sinnesstimulering av några specifika sinnen i taget och för att inspirera till aktivitet och skapa en njutbar sensorisk upplevelse för personen. LÄS MER

 4. 14. Ohälsa hos barn med dyslexi : - en angelägenhet för skolsköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Christin Troilius; [2014]
  Nyckelord :Dyslexia; ill-health; school children; school nurse; Dyslexi; ohälsa; skolbarn; skolsköterska;

  Sammanfattning : Dyslexi innebär problem med att läsa och skriva. Problemet är vanligt och cirka fem till tio procent av alla skolbarn beräknas ha dyslexi. Dyslexi är ett funktionshinder som ofta leder till ohälsa hos skolbarn. LÄS MER

 5. 15. Annorlunda Syskonskap. Att växa upp med en syster eller bror som har ett funktionshinder.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Katarina Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :ADHD; autism; Bowens familjesystemteori; funktionshinder; syskon; syskonskap; syskonteorier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur syskon påverkas av att växa upp med ett funktionshindrat syskon. De flesta av oss kommer att möta människor i skolan och arbetet som växer upp eller har vuxit upp med ett syskon med ett funktionshinder. LÄS MER