Sökning: "föräldrar funktionshinder"

Visar resultat 11 - 15 av 72 uppsatser innehållade orden föräldrar funktionshinder.

 1. 11. Gröna rum för en ökad livskvalitet hos gravt funktionshindrade

  Magister-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Isaksson; [2014]
  Nyckelord :miljöpsykologi; sinnesstimulering; snoezel; hälsofrämjande miljö; sinnesträdgård; funktionshinder;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om miljöns betydelse vid sinnesstimulering för personer med grava funktionshinder i så kallat snoezelrum. Snoezelen är ett alternativt behandlingssätt där man arbetar med sinnesstimulering av några specifika sinnen i taget och för att inspirera till aktivitet och skapa en njutbar sensorisk upplevelse för personen. LÄS MER

 2. 12. Ohälsa hos barn med dyslexi : - en angelägenhet för skolsköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Christin Troilius; [2014]
  Nyckelord :Dyslexia; ill-health; school children; school nurse; Dyslexi; ohälsa; skolbarn; skolsköterska;

  Sammanfattning : Dyslexi innebär problem med att läsa och skriva. Problemet är vanligt och cirka fem till tio procent av alla skolbarn beräknas ha dyslexi. Dyslexi är ett funktionshinder som ofta leder till ohälsa hos skolbarn. LÄS MER

 3. 13. Annorlunda Syskonskap. Att växa upp med en syster eller bror som har ett funktionshinder.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Katarina Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :ADHD; autism; Bowens familjesystemteori; funktionshinder; syskon; syskonskap; syskonteorier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur syskon påverkas av att växa upp med ett funktionshindrat syskon. De flesta av oss kommer att möta människor i skolan och arbetet som växer upp eller har vuxit upp med ett syskon med ett funktionshinder. LÄS MER

 4. 14. Betydande faktorer vid fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättning i åldern 13-25 år.

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josefina Eriksson; Marina Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Disabilities; Physical activity; Health promotion; Adolescents; Funktionshinder; Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undersökning visar att en person med funktionsnedsättning som har en stillasittande fritid löper dubbelt så stor risk för fetma än en person utan funktionsnedsättning. Det är vanligt att personer med funktionsnedsättning är fysiskt inaktiva och en orsak kan vara de hinder som finns i vårt samhälle som omöjliggör delaktighet i fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 15. Parenting Young Children – sett ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Ingvarsson; Marie Frisell; [2013-08-08]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Föräldraförmåga; Tillräckligt god förälder; Föräldrastöd; Intersektionellt perspektiv; Social konstruktion; Rollteori;

  Sammanfattning : Frågan om föräldrar med IF kan klara ett ”tillräckligt gott föräldraskap” och omdet går att utveckla föräldraförmågan är aktuell. Både i forskning och i praxisframkommer det att föräldrar som har IF är i behov av stöd på olika sätt för attklara föräldraskapet. LÄS MER