Sökning: "föräldrar med funktionsvariationer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden föräldrar med funktionsvariationer.

 1. 1. KAN PERSONLIG ASSISTANS ÄVEN TILLGODOSE FÖRÄLDRAANSVAR? En kvalitativ dokumentstudie om vad som gäller vid bedömning av personlig assistans för föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Drilona Raqi; Gull Aydeniz; [2020-03-02]
  Nyckelord :lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ; personlig assistans; föräldrar med funktionsvariationer; funtionsvariationer; nordiska relationella modellen NRM ; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida personer med funktionsvariationer kan få hjälp med att ta hand om det egna barnet/egna barnen genom insatsen personlig assistans samt hur detta kan förstås med det teoretiska begreppet barnperspektiv. Vår studie analyserar och tolkar därmed lagar, propositioner, domar och kommunala riktlinjer. LÄS MER

 2. 2. Att designa en tjänst för föräldrar till barn med funktionsvariationer : En designprocess med avsikter för användning som startpunkt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linda Hallström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårdnadshavare till barn med funktionsvariationer har en roll som liknar en projektledares. De ska hålla koll på möten med vårdpersonal från sjukhus och habilitering, se till att personal på skola är informerade om barnets behov, samt se till att mediciner, hjälpmedel och annat material barnet behöver finns tillgängligt. LÄS MER