Sökning: "föräldrar neonatal"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden föräldrar neonatal.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn på NICU, under Covid-19

  Magister-uppsats,

  Författare :Ivona Dejancic; Maddeleine Ocampo; [2021-05-18]
  Nyckelord :Föräldrar; familjecentrerad vård; NICU Covid-19;

  Sammanfattning : Background: Neonatal care stands for medical care of newborns. Due to illness, premature birth or complication at birth, infants may need neonatal intensive care at the beginning of their life. LÄS MER

 2. 2. Det blir inte alltid som man tänkt sig : Föräldrars upplevelse av vistelsen på en neonatalavdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sarah Andersson; Marie Nilsson Andersson; [2021]
  Nyckelord :Experience; neonatal care; parents and support; Föräldrar; neonatal; stöd och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen behöver cirka 11 500 barn vård på en neonatalavdelning, här vårdas för tidigt födda och vid födseln sjuka barn. Inläggningen är ofta en stressande upplevelse för föräldrarna till barnet. Sjuksköterskan har ett ansvar att vara lyhörd, respektfull och kommunicera väl med föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer inom neonatal intensivvård - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Malmgren; Malin Hultén; [2021]
  Nyckelord :Akuta situationer; familjecentrerad vård; föräldrar; kompetens; neonatal intensivvård; organisation; sjuksköterskor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentrerad vård är idag ett accepterat förhållningssätt inom neonatal intensivvård. Medvetenheten och utövandet av familjecentrerad vård minskar dock i akuta situationer. Det kan då vara svårt för sjuksköterskan att integrera föräldrarna samt uppfatta deras behov. LÄS MER

 4. 4. "Lägg lite extra fokus på föräldrarna också!" : Föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalvårdsenhet

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Rålund; Sophia Wennerberg; [2021]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; delaktighet; familjecentrerad omvårdnad; föräldraskap; neonatalvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en neonatalvårdsenhet vårdas prematura och fullgångna nyfödda barn. Neonatal vård är en del av barnsjuksköterskans arbetsområde och omvårdnaden ska ske utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. När föräldraskapet inte blir som förväntat : Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att vårda föräldrar vars barn varit inneliggande på neonatalavdelning

  Magister-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Elin Jönsson; Sara Borgemo; [2021]
  Nyckelord :child health care nurse; content analysis; neonatal intensive care; parental role; transition; BHV-sjuksköterska; föräldraroll; innehållsanalys; neonatalvård; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Neonatalvård behövs om barnet är fött för tidigt eller sjukt vid födseln och kan vara både en kortvarig vistelse på några timmar men ibland upp till flera månader. Efter utskrivning stödjer Barnhälsovård(BHV)-sjuksköterskorna föräldrarna genom ett tätt samarbete och följer barnets utvecklingsresa. LÄS MER