Sökning: "föräldrar neonatalvård"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden föräldrar neonatalvård.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av neonatalvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Claudia Frisk; Salomé Laverde Castro; [2020]
  Nyckelord :Neonatal care; parents experiences; nurse.; Föräldrars erfarenheter; neonatalvård; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli förälder innebär en stor förändring i livet och tiden efter förlossningen upplevs vanligtvis som en tid full av kärlek och glädje. För föräldrar till sjuka nyfödda är denna en stressig period. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som främjar respektive hindrar nollseparation mellan barn och förälder under neonatalperioden enligt vårdpersonal : En enkät- och litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Shamloo-Genberg; Sofia Lange; [2020]
  Nyckelord :Zero separation; Attitudes of healthcare staff; Convention on the Rights of the Child; Neonatal unit; Newborn baby; Nollseparation; Vårdpersonalens inställning; Barnkonventionen; Neonatalavdelning; Nyfött barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematurfödda eller sjuka nyfödda barnet som vårdas på neonatalavdelningar utsätts regelbundet för separationer från sina föräldrar trots att forskning visar på en mängd negativa konsekvenser för både barnet och föräldern till följd av separationen. Syfte: Att undersöka vårdpersonalens inställning till nollseparation och vilka faktorer som främjar respektive hindrar nollseparation mellan barn och förälder under den neonatala perioden. LÄS MER

 3. 3. Individanpassad applikation för information och stöd som komplement i neonatalvården : Föräldrars erfarenheter av applikationen Neo föräldrastöd

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Heimerback; Emelie Fråstad; [2020]
  Nyckelord :E-health; Information; Neonatal Care; Paediatric nurse; Person-centred care; Barnsjuksköterska; E-hälsa; Information; Neonatalvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas tio procent av alla nyfödda barn på neonatalavdelning. Föräldrar till prematurfödda barn känner sig ofta oförberedda i föräldraskapet då födseln ofta uppstår plötsligt. Ett av de behov föräldrar upplever på en neonatalavdelning är att få tillgång till information. LÄS MER

 4. 4. En främmande värld : Föräldrars upplevelse när deras prematura spädbarn vårdas på en neonatalavdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Engdahl; Anja Petersson; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelse; Spädbarn; Neonatalvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen föds omkring 11% av alla nyfödda spädbarn i världen prematurt. Neontalvården runt om i världen skiljer sig åt och även den svenska neonatalvården kan se olika ut. Miljön inom neonatalvården kan ha betydelse för anknytningen mellan föräldrar och spädbarn. LÄS MER

 5. 5. FÖRÄLDRARS UPPLEVELSER AV ATT VÅRA SITT FÖR TIDIGT FÖDDA BARN HUD MOT HUD - EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jessica Berg Borglin; Nasima Zadran; [2019]
  Nyckelord :anknytning; Föräldrar; Neonatalvård; Omvårdnad; Prematur; Sjuksköterska; Tematisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud mot hudkontakt är nödvändigt för att främja närhet och anknytning hos det prematurt födda barnet samt förstärker föräldrarollen.Syfte: Syftet med studien var att belysa män och kvinnors, dvs föräldrar till för tidigt födda barn och deras upplevelser av att använda metoden hud mot hud. LÄS MER