Sökning: "föräldrar perspektiv barn diabetes typ 1"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden föräldrar perspektiv barn diabetes typ 1.

 1. 1. Vilka coping-strategier använder sig föräldrar av för att klara av den omställning som följer av att ha ett barn med typ 1 diabetes? : en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Marie Jönsson; [2020]
  Nyckelord :type 1 diabetes; children; parents; stress; anxiety; coping; typ 1-diabetes; barn; föräldrar; stress; oro; coping strategi;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att vara förälder till ett barn med typ 1-diabetes är krävande på många olika sätt. Många föräldrar till barn med typ 1-diabetes blir utbrända på grund av den stress och oro som följer. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av att leva med barn med diabetes typ 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Carolina Sällström; Malin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Caregivers; experiences; parents; perspectives; type 1 diabetes; Diabetes typ 1; erfarenheter; föräldrar; perspektiv; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Background: When a child suffers from chronic illness, it affects the whole family. Type 1 diabetes in children is becoming more common and over 900 children in Sweden per year suffer from the disease. Self-care becomes a fact and parents have the greatest responsibility for nursing. LÄS MER

 3. 3. En diagnos som förändrar vardagen : En kvalitativ studie baserad på föräldrars upplevelse att leva med ett barn som har diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marina Hedberg; Shehrije Smajli; [2019]
  Nyckelord :Child; diabetes type 1; parents; experience; autobiography; Barn; diabetes typ 1; föräldrar; självbiografi; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som ofta drabbar barn. För att kunna leva ett normalt liv krävs en livslång behandling med insulin. Föräldrar som står barnet nära tar över ansvaret för behandlingen. Detta innebär en påverkan på föräldrarnas livskvalité. LÄS MER

 4. 4. Från en dag till en annan : Föräldrars omvårdnadsbehov när deras barndiagnostiserats med diabetes typ 1.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Pettersson; Lisa Roos; [2015]
  Nyckelord :Confirmation; knowledge; nursing; parents; Type 1 diabetes; Bekräftelse; diabetes typ 1; föräldrar; kunskap; omvårdnad;

  Sammanfattning : En dramatisk ökning kan ses av antalet barn som insjuknar i diabetes typ 1 i Sverige. Diabetes typ 1 är en allvarlig livslång sjukdom, insjuknandet sker plötsligt och sjukdomen inträder oftast i unga åldrar. Syftet var att belysa föräldrarnas omvårdnadsbehov i samband med att deras barn diagnostiserades med diabetes typ 1. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av att vara delaktig i att vårda sitt barn meddiabetes typ 1 : En litteraturstudie ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Jonsson; Pia Wegner; [2014]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; parents experiences; self-care and nursing; diabetes typ 1; föräldrars upplevelser; egenvård och omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en vanlig kronisk sjukdom som oftast drabbar barn. Sverige är ett av de länder som har högst incidens av diabetes typ 1 i världen. Diabetes typ 1 är en sjukdom där egenvården anses vara livsavgörande. Då sjukdomen drabbar barn spelar föräldrars delaktighet i egenvården en central roll. LÄS MER