Sökning: "föräldrarapportering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet föräldrarapportering.

  1. 1. Att vara förälder till barn med ätstörningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Maria Hammar; [2016]
    Nyckelord :family health; eating disorders; parental notification; familjens hälsa; ätstörningar; föräldrarapportering;

    Sammanfattning : Bakgrund:Ätstörningar, som främst kännetecknas som ett skadligt beteendemönster gällande mat, är idag den psykiska sjukdomen med högst dödsfrekvens och att vårda en sjukdomsdrabbad person är i regel mycket krävande och utmanande. Ofta kan det innebära en signifikant stress för vårdgivaren och en stark känsla av skuld. LÄS MER