Sökning: "föräldrars behov"

Visar resultat 1 - 5 av 458 uppsatser innehållade orden föräldrars behov.

 1. 1. Barn och föräldrars uppfattning om bildstöd inom barnsjukvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lisa Lindbladh; Caroline Schönberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :bildstöd; barnsjukvård; Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; autism; tematisk analys; pictorial support; pediatric care; Augmentative and Alternative Communication AAC ; autism; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate children’s and parents’ perceptions of pictorial support in connection to hospital visits. Semi-structured interviews were conducted with four children, aged 6–11 years, and six parents from a total of four families. Two of the children had autism. Data was transcribed and analyzed thematically. LÄS MER

 2. 2. Att varje dag vara förälder i motvind : En kvalitativ litteraturstudie som belyser hälsan hos föräldrar till ett barn med autismspektrumstörning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Söderberg; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Autismspektrumstörning; barn; föräldrar; föräldraskap; hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som förälder finns ett betydelsefullt ansvar över sitt barns fungerande vardag och hälsa. Förväntningar på att bli förälder till ett barn som följer normen kan drastiskt behöva förändras då barnet istället föds med en utmanande diagnos. Ett barn med autismspektrumstörning kräver både resurser, stöd och kärlek. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av att leva med barn med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jasmin Hadrous; Mitra Hashemi Bejandi; [2021]
  Nyckelord :Föräldrars erfarenheter; Barn; Diabetes typ 1;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom och kanförekomma i alla åldrar. Det blir särskilt krävande för föräldrar när barnetdrabbas av diabetes typ 1. Tidigare forskning visar att föräldrar till barn somdrabbats av diabetes typ 1 också blir påverkade. LÄS MER

 4. 4. BARNS DELAKTIGHET INOM SOCIALTJÄNSTENS BARNUTREDNINGAR

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Charbel Özer; Kawthar Hussein; [2021]
  Nyckelord :Children; participation; investigation; social secretary; social services; Barn; delaktighet; utredning; socialsekreterare; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utifrån socialsekreterares perspektiv undersöka hur de arbetar för att uppnå barns delaktighet i barnavårdsutredningar. Sex intervjuer har hållits med utredande socialsekreterare inom barnavården. Det framgår av resultatet att socialsekreterare anpassar sig efter barnet för att skapa trygghet i mötet. LÄS MER

 5. 5. Det är dags att införa partnersamtal på alla BVC En kvalitativ studie om specialistsjuksköterskans erfarenheter av att identifiera och stödja nyblivna föräldrar med depression och ångest på BVC

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Christensson; Maria Wernersson; [2020-11-24]
  Nyckelord :specialistsjuksköterska; postpartumdepression; ångest; nyblivna föräldrar; identifiera; stödja;

  Sammanfattning : Background: It is of great importance in the beginning of the parenthood that parents get support and guidance to be able to create favorable conditions for both the parents and the infant. The growth and development of almost all children are followed by the child health care in Sweden, therefore the child health nurses have an important task in identifying mental illness and anxiety in order to support the parents. LÄS MER