Sökning: "föräldrars upplevelse tidigt fött barn"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden föräldrars upplevelse tidigt fött barn.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Åslund; Katrin Färnlöf; [2020]
  Nyckelord :gastrointestinal problems; nurses; parents; paediatric health care; premature; support; barnhälsovård; föräldrar; mag-tarmbesvär; prematur; sjuksköterskor; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett för tidigt fött barns tarmar och matsmältningsapparat är inte färdigutvecklade och de kan drabbas i större utsträckning av mag-tarmproblem. Att vårdpersonal har kunskap om upplevelser och stöd kring för tidigt födda barns magbesvär är viktigt. LÄS MER

 2. 2. "Så liten och skör" : Syskon och föräldrars upplevelse av att få ett prematurt barn/syskon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :Family; Siblings; Premature; Premature birth; Neonatal; Trauma; Crisis; Attachment; Familj; Syskon; Prematur; För tidigt född; Neonatal; Trauma; Kris; Anknytning;

  Sammanfattning : Inledning: En prematur födsel framkallar ofta en kris i en familj, syskon blir oftast inte tillräckligt sedda i samband med att ett barn föds mycket för tidigt. Syftet med denna studie var att undersöka syskons och föräldrars upplevelse med ett särskilt fokus på syskonens upplevelse av att få ett extremt för tidigt fött syskon d.v.s. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av personalens stöd på en neonatalavdelning : En retrospektiv kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofie Gehlin; Kerstin Widahl; [2016]
  Nyckelord :Prematur; upplevelse; neonatalvård; stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av stöd och avsaknad av stöd från personalen då deras nyfödda barn vårdades på en neonatalavdelning. Bakgrund: När ett för tidigt fött barn eller sjukt barn är i behov av neonatalvård innebär det ofta en stor kris för föräldrarna. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn och deras behov av stöd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Michaela Delér; Sharon Isberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lina Berglund; Andreas Hagman; [2010]
  Nyckelord :erfarenheter; föräldrar; litteraturstudie; premature; upplevelser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Vård av för tidigt födda barn började i Frankrike där också kuvösen började utvecklas. Sedan dess har det skett en utveckling kring vården av för tidigt födda barn och idag fokuserar vården på familjecentrerad omvårdnad. SYFTE: Att belysa föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn. LÄS MER