Sökning: "föräldrars upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade orden föräldrars upplevelse.

 1. 1. FÖRÄLDRARS UPPLEVELSE AV FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD PÅ NEONATAL INTENSIVVÅRDSAVDELNING. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tova Berg; Elisia Westberg; [2024-01-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; familjeintegrerad omvårdnad; neonatal intensivvårdsavdelning; föräldrars upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal intensivvårdsavdelning vårdas barn som av olika anledningar behöver avancerad vård, exempelvis barn som är födda prematurt. Att vara förälder till ett barn som behöver intensivvård kan ge upphov till känslor av stress, ångest och hjälplöshet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av att leva med barn som har typ 1-diabetes mellitus : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Waled Elouardi; Tayebe Ansari; [2024]
  Nyckelord :Typ 1-diabetes; Omvårdnad; Föräldrar; Upplevelse; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes mellitus (T1DM) är en kronisk autoimmun sjukdom som oftast debuterar i barndomen. Sjukdomen ställer omfattande behandlingskrav med bland annat krav på kontinuerlig tillförsel av insulin och blodglukosmätning. Föräldrar till barn med T1DM spelar en nyckelroll i hanteringen av sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i fritidsaktiviteter för barn med cerebral pares

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Amanda Andersson; Stina Lago; [2024]
  Nyckelord :Delaktighet i aktivitet; fritidsaktivitet; barn med cerebral pares; föräldraperspektiv; aktivitetsvetenskap; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet i organiserad fritidsaktivitet är en viktig aspekt av barns fritid då det bidrar till glädje, kompetens, identitet och god folkhälsa. Dock har barn med cerebral pares (CP) mindre möjlighet att vara delaktiga i organiserade fritidsaktiviteter än barn utan funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av att förlora ett barn i cancersjukdom : en icke-systematisk litterturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Kinneson; Siri Tholden Wickström; [2024]
  Nyckelord :Bereavement; Childhood Cancer; Experience; Grief; Parents; Barncancer; Föräldrar; Lidande; Sorg; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år dör mer än 80 000 barn över hela världen av sin cancer. Föräldrarnas tillvaro vänds upp och ner efter förlusten där ett flertal faktorer påverkar. Sorg och lidande blir en stor del av deras liv. Livssituationen utmanas och föräldrarnas behov av stöd både från familj och vänner samt vårdpersonal blir omfattande. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av samspelsbehandling på Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Valijani Sjödin; [2024]
  Nyckelord :Samspelsbehandling; Anknytning;

  Sammanfattning : Föräldrars förmåga att svara an på barnets signaler har inverkan på barnets framtida utveckling. Tidiga insatser för att behandla negativ utveckling i samspelet mellan förälder och barn är viktigt för att inte riskera barnets psykiska hälsa. LÄS MER