Sökning: "föräldrasamtal i förskolan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden föräldrasamtal i förskolan.

 1. 1. Strategier och relationer i förskolans samtal : En kvalitativ studie om pedagogers förutsättningar att förbereda och hantera svåra samtal med föräldrar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Monica Thorell; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att beskriva och förklara hur pedagogerna i förskolan förbereder och genomför föräldrasamtal . Fokus har legat på de svårigheter man upplever och vilka medvetna och omedvetna strategier som används. LÄS MER

 2. 2. Yrkesverksamma förskollärare om arbetet kring utvecklingssamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Johanna Jonsson; Veronica Olofsson; [2007]
  Nyckelord :Förskola; Föräldrasamtal; Föräldrasamverkan; Problem; Samverkan; Utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få insikt i hur några yrkesverksamma förskollärare uppfattar sitt arbete kring utvecklingssamtal, för att på så sätt få ökad förståelse för hur förskollärare kan förebygga och hantera de problem som kan uppstå i samband med utvecklingssamtal. Samverkan (interaktionen) mellan individer har en central roll i vår studie då det, som vi ser det, sker en interaktion mellan föräldrar och förskolepersonal i utvecklingssamtal. LÄS MER