Sökning: "föräldrasamverkan barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden föräldrasamverkan barn i behov av särskilt stöd.

 1. 1. Specialpedagogik i förskolan : Pedagogers möjligheter och förutsättningar för att bemöta varje enskilt barn i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Felldin; Nasim Sadeghi; [2019]
  Nyckelord :Förskolan; Specialpedagogik; Barn i behov av särskilt stöd; Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan bemöter barn som är i behov av särskilt stöd, hur de arbetar med specialpedagogik och vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att skapa en inkluderande verksamhet. Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Särskilt stöd i förskolan? : -ett föräldraperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Katrin Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Bemötande; Förskola; Föräldrasamverkan; Samverkan; Specialpedagog; Specialpedagogik; Särskilt stöd; Tidiga insatser;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta del av föräldrars erfarenheter av hur förskolan ger stöd till barn i behov av särskilt stöd samt hur föräldrar upplever samverkan och bemötande av förskolans personal. Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats vilket här innebär att jag har tolkat och analyserat sex föräldrars berättelser. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT); Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Kristina Jeppsson; Sophie Persson; [2013]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; föräldrasamverkan; kompetenser; resurser; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Jeppsson, Kristina & Persson, Sophie (2013): Pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd. En studie om pedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd. Malmö: Lärarutbildningen Malmö Högskola I det här arbetet studeras hur pedagoger förhåller sig till barn i behov av särskilt stöd, samt hur arbetet fungerar. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Kristina Jeppsson; [2013]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; föräldrasamverkan; kompetenser; resurser; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Jeppsson, Kristina & Persson, Sophie (2013): Pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd. En studie om pedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd. Malmö: Lärarutbildningen Malmö HögskolaI det här arbetet studeras hur pedagoger förhåller sig till barn i behov av särskilt stöd, samt hur arbetet fungerar. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogik i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares tankar kring specialpedagogik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Pernilla Fredriksson; [2012]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskola; tidiga insatser; föräldrasamverkan; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en insikt om hur förskollärare tänker kring specialpedagogik i förskolan och även vilka faktorer som har betydelse för förskollärares arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vikt har även lagts vid förskollärares tankar runt tidiga insatser för barn i förskolan. LÄS MER