Sökning: "föräldraskattningsformulär"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet föräldraskattningsformulär.

 1. 1. Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Matilda Löfstedt; Astrid Hellman; [2021-02-12]
  Nyckelord :dyslexia; screening; parental questionnaire; diagnosis; reading; dyslexi; screening; föräldraskattningsformulär; diagnos; läsning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ställs stora krav på människors läs- ochskrivförmåga. Studier har visat att barn med dyslexi löper större risk att utveckladepression och ångest än andra barn. Man eftersträvar därför ett tids- ochkostnadseffektivt screeninginstrument för att identifiera dyslexi i tidig ålder. LÄS MER

 2. 2. En prövning av föräldraskattningsformuläret SCDI-III på somaliska : Svårigheter med att översätta frågeformulär till ett nytt språk

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Anni Tiittanen; Camilla Orre; Maryana Isaac; [2020]
  Nyckelord :MB-CDI; SCDI-III; multilingualism; Somali; parent report; MB-CDI; SCDI-III; flerspråkighet; somaliska; föräldraskattningsformulär;

  Sammanfattning : Under de senaste trettio åren, har antalet flerspråkiga individer ökat i Sverige betydligt. Antalet flerspråkiga barn i behov av en noggrann språklig undersökning är därmed stort. Det råder dessutom en generell brist på språkliga bedömningsmaterial för flerspråkiga barn i Sverige. LÄS MER