Sökning: "förändrad arbetsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden förändrad arbetsmarknad.

 1. 1. “Lämpligt högljudd”: En etnografisk studie av unga vuxnas relation till facklig organisering och aktivitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Anna Ode; [2021]
  Nyckelord :fackföreningar; svensk arbetsmarknad; unga vuxna; makt; kapital; fält; etnografi; kulturanalys; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Sedan 1990-talet har det fackliga medlemsantalet i Sverige gradvis minskat, och detta särskilt bland ungdomar. Samma nedåtgående trend går inte att finna på arbetsgivarorganisationernas sida. LÄS MER

 2. 2. Arbetsbelastningens påverkan på individens oro : En kvantitativ studie om arbetsbelastning och arbetsrelaterade oro samt hur den relationen modereras av individens personlighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Andrup; Natalie McNeil; [2021]
  Nyckelord :arbetsbelastning; arbetsrelaterad oro; oro; personlighet; ohälsa;

  Sammanfattning : På grund av en förändrad och mer flexibel arbetsmarknad är det många individer som upplever en hög arbetsbelastning. Arbetsbelastning kan uppstå genom högre krav på individen, det kan även uppstågenom en stor arbetsmängd, strikta tidsbegränsningar samt otillräckligt med tid och personal. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska arbetsplatsens betydelse i en digital värld : En studie över kontorets förändrade betydelse till följd av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Hedman; Malin Björnram; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade arbetet har stora effekter på hur, när och var arbetet utförs från. Digitaliseringen innebär ökad flexibilitet för arbetsgivare såväl som arbetstagaren där digitala verktyg möjliggör nya arbetssätt och en förändrad arbetsmarknad. LÄS MER

 4. 4. Intern employer branding i revisionsföretag : En kvalitativ flerfallsstudie om hur Big Four företagen kan minska sin personalomsättning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Carl Öberg; Mikaela Carlsson; [2020]
  Nyckelord :employer brand; employer branding; internal employer branding; employee turnover; audit firms; employer brand; employer branding; intern employer branding; personalomsättning; revisionsföretag;

  Sammanfattning : Att lyckas behålla anställda har blivit en alltmer vanlig fråga för arbetsgivare i och med en förändrad arbetsmarknad med hög konkurrens, och en för hög omsättning av personal kan få stora konsekvenser för ett företag. En bransch som länge präglats av hög personalomsättning är revisionsbranschen, och trots att tidigare studier har gjorts för att hitta anledningar till detta är det fortfarande ett omtalat problem, och revisionsbyråerna arbetar ständigt med att få sina anställda att stanna kvar på företagen, inte minst Big Four företagen. LÄS MER

 5. 5. En förändrad arbetsmarknad i takt med globaliseringen : analys av riskgruppens förutsättning på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Bashar Elias; [2020]
  Nyckelord :Riskgrupp; arbetsmarknad; övergång från studier till arbetsmarknad; tertiär utbildningssystem; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Studien undersöker arbetsmarknadens förändrade förutsättning utifrån en riskgrupp vilket i studiens kontext är ungdomar (med eller utan utbildning), lågutbildade, arbetslösa samt nyexaminerade. Syftet är att undersöka riskgruppens förutsättning att med hjälp av en utbildningsinvestering uppnå en etablering på arbetsmarknaden. LÄS MER