Sökning: "förändrad kroppsbild."

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden förändrad kroppsbild..

 1. 1. En litteraturöversikt om kvinnors upplevda kroppsbild efter mastektomi till följd av bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Cecilia Axebäck; Sofia Bjälestig; [2022]
  Nyckelord :Body Image; Breast cancer; Mastectomy; Quality of life; Women; Bröstcancer; Kroppsbild; Kvinnor; Livskvalité; Mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. En vanlig behandling vid bröstcancer är mastektomi. För många kvinnor är brösten viktiga gällande kroppsbilden. Det har framkommit att kroppsbilden har en signifikant betydelse gällande en persons hälsorelaterade livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av sexualitet efter genomgången bröstcancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Felicia Östman; Tove Olsson; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; breast neoplasms; sexuality; female; sexual dysfunction; experience; bröstcancer; sexualitet; kvinna; sexuell störning; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling kan erhålla strålbehandling, cytostatika, endokrin behandling och/eller total eller delvis borttagande av bröst. Sjukdomen och behandlingen kan innebära stor påverkan på kvinnors hälsa och livssituation och ge stora effekter på sexuell funktion och sexuell hälsa. LÄS MER

 3. 3. Att vara kvinna med stomi och den sexuella hälsan : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Möllgård; Marina Zeljic; [2022]
  Nyckelord :Body image; Nurse; Sexual health; Stoma; Woman; Kroppsbild; Kvinna; Sexuell hälsa; Sjuksköterska; Stomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO är sexuell hälsa grundläggande för individens hälsa och välbefinnande. Det är av vikt att sjuksköterskan upprätthåller en personcentrerad vård i samband med omvårdnaden som berör kvinnor med stomi. Syfte: Att belysa den upplevda sexuella hälsan hos kvinnor som lever med stomi. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att få en tarmstomi - En resa från vedervilja till tolerans : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ines Ibragic; Ines Begovic; [2022]
  Nyckelord :body-image; experiences; intestinal stoma; nursing; self-care; SOC; egenvård; KASAM; kroppsuppfattning; omvårdnad; stomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Tusentals personer i Sverige lever med en tarmstomi idag och sjuksköterskor kommer med största sannolikhet stöta på patienter med stomi i det kliniska arbetet. Att få en stomi innebär förändringar och nya utmaningar i en persons liv. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av hälsa efter mastektomi vid bröstcancer : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellen Bergman; Hanna Eriksen; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Health; Mastectomy; Sense of Coherence SOC ; Hälsa; Mastektomi; KASAM; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen världen över. Samtidigt som antalet drabbade ökar, minskar dödligheten bland annat relaterat till bättre behandlingsmetoder och tidigare upptäckt av cancern. LÄS MER