Sökning: "förändrade levnadsvanor välbefinnande"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden förändrade levnadsvanor välbefinnande.

 1. 1. Aktiva personers upplevelser och erfarenheter av friluftsliv innan och under pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nora Malmgren; [2023]
  Nyckelord :Friluftsliv; hälsa; förändrade levnadsvanor välbefinnande; Covid - 19 pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med coronapandemin som varade i tre års tid skapadesrestriktioner för samtliga i befolkningen. Syftet var att alla skulle förhålla sigtill dessa restriktioner och på så vis minska smittspridningen. Dessa åtgärdervar mer markanta och specifika för befolkningens äldre generation. LÄS MER

 2. 2. Levnadsvanors betydelse för personer med diabetes mellitus typ 2 : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ina Malm; Pernilla Persson; [2023]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; Levnadsvanor; Patientens upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det många som drabbas av diabetes typ 2. Det har setts tydliga samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och utvecklingen av diabetes typ 2. Sjukdomen kan leda till allvarliga komplikationer men genom att ha hälsosamma levnadsvanor kan personen bli nästintill frisk från sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Fetma & övervikt : En litteraturöversikt om sjuksköterskors motiverande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mimmi Magnusson; Felicia Helgesson; [2021]
  Nyckelord :obesity; overweight; nurses; primary care; counselling; fetma; övervikt; sjuksköterskor; primärvård; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett ökande problem globalt och är idag ett utav världens största folkhälsoproblem. Primärvården är ett första steg inom fetmarådgivning och sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ses vara av betydande för att patienter med fetma och övervikt ska lyckas med sin viktminskning, vilket kan medföra ett ökat välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Individers upplevelser av att leva med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Hansson; Parastu Heshmati; [2020]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; lidande; stöd; meningsfullhet; acceptans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk sjukdom är den ledande dödsorsaken bland individer världen över varav hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar är de dominerande. Att leva med kronisk sjukdom erfordrar en livslång behandling av förändrade levnadsvanor. LÄS MER

 5. 5. Livet efter en genomgången hjärtinfarkt : Den förändrade vardagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Christopher Gustafsson; Tobias Hansson; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; patient experience; person-centered care; patient-centered care; sense of coherence;

  Sammanfattning : Background: The number of people suffering from myocardial infarction in Sweden is decreasing, despite this the prevalence is high. Being diagnosed with myocardial infarction results in medical interventions, lifestyle changes and eventual pharmacological treatment to prevent relapse. LÄS MER