Sökning: "förändrade medvetandetillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden förändrade medvetandetillstånd.

 1. 1. Sökande på djupet – Terapeutiska metoder med spirituell kontext och deras betydelse för psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Oskar Räntfors; Christian Grönvall; [2021-03-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en större förståelse för hur människor med psykisk ohälsa upplever att ta del av terapeutiska metoder med spirituell kontext i relation till konventionell vård. Åtta öppet strukturerade intervjuer genomfördes med deskriptiv fenomenologisk ansats och analyserades med en induktiv tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Yoga är fantastiskt! Upplevelser, motstånd och motivation : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av yoga

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Larsson-Berg; [2021]
  Nyckelord :yoga; women; altered states of consciousness; self-esteem; motivation; yoga; kvinnor; förändrade medvetandetillstånd; självkänsla; motivation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate womens experience of yoga. The study applied a qualitative approach with thematical analysis. Six women in varying ages was interviewed and during the beginning of this study they participated in a yoga course. LÄS MER

 3. 3. Självhypnos och Flow : En flowteoretisk studie av det kreativa skapandet i ett förändrat medvetandetillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jacob Alberts; [2020]
  Nyckelord :flow; hypnos; förändrade medvetandetillstånd; kreativt skapande; musik; flow i musik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ifall självhypnos som förändrat medvetandetillstånd påverkar upplevelsen och utfallet av flow i kreativt skapande. Att erfara flow i musik är för många något eftersträvansvärt och har flera positiva effekter på musicerande och framför allt på upplevelsen i stunden för individen. LÄS MER

 4. 4. Kan Binaural Beats påverka medvetandet och framkalla berusningseffekter? : Frekvensmönster och psykedeliska substanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Bob Berg; [2019]
  Nyckelord :Binaural Beats; Digitala droger; DMT; Förändrat medvetandetillstånd; Hypnagoga;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se ifall man med hjälp utav binaural beats kan känna av berusning i form av ett psykedeliskt rus liknande substansen DMT (N, NDimetyltryptamine). Med hjälp av en kvalitativ metod i form av ett lyssningstest, tillsammans med forskning som finns kring substansen så visar det övergripande resultatet på att det inte är riktig berusning som upplevs, utan försökspersonerna visar symptom på det förändrade medvetandetillståndet som upplevs mellan vaka och sömn, det som även kallas för hypnagoga. LÄS MER

 5. 5. Högkänslighet och förändrade medvetandetillstånd under flyt-REST

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för psykologi

  Författare :Katarina Grim; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER