Sökning: "förändring av organisationskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden förändring av organisationskultur.

 1. 1. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
  Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

  Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer för enanvändarcentrerad företagskultur : En fallstudie av hur olika faktorer påverkar enanvändarcentrerad företagskultur under en agilsystemutvecklingsprocess av digitala produkter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Malin Grandin; [2024]
  Nyckelord :UX; User experience; user centred; organization culture; UX-maturity; design; silo; agile system development; UX; användarcentrering; organisationskultur; UX-mognad; design; silo; agilsystemutveckling;

  Sammanfattning : Att involvera UX (”User Experience”) i ett tidigt skede i en agil systemutvecklingsprocess avdigitala produkter och tjänster har visat sig vara en framgångsfaktor för företag. Företag inseri allt högre grad affärsvärdet av att involvera användare. LÄS MER

 3. 3. Kompetensbaserad rekrytering: det bästa alternativet? - En kvalitativ intervjustudie om hur rekryterare upplever effekterna av att använda kompetensbaserad metod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nicole Svensson; [2023-09-12]
  Nyckelord :Rekrytering; Kompetens; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetensbaserad intervju; STAR-modellen; Chefsrekrytering; Arbetspsykologisk testning; Referenstagning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket leder till att nya kompetensbehov uppkommer. Genom att anställa nya personer kan kompetensbehov fyllas, samtidigt som dessa nytillkomna förmågor kan bidra med nya perspektiv till organisationen. LÄS MER

 4. 4. "Det nya normala" - Vad innebär det egentligen? : Organisationskulturens förändring i och med hybridarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ida Axelsson; Frida Blomberg; [2023]
  Nyckelord :organisationskultur; organisationsförändring; aktivitetsbaserat kontor; hybridarbete; distansarbete; covid-19; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Undersökningen är skriven för att få en bild av hur organisationskulturen har förändrats i och med det förändrade arbetssätt som covid-19 pandemin bidrog med, samt vad som skulle göra att de anställda vill arbeta mer på kontoret. Följderna efter pandemin har skapat det “nya normala”, därigenom är det intressant att se hur det påverkar organisationerna och vad som händer inom dem. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i en hybrid arbetsmiljö : En kvalitativ studie om hur ledare i svenska organisationer arbetar med att anpassa sitt ledarskap för att främja organisationskulturen i en hybrid arbetsmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amna Mohamed; Maja Sandberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pandemin Covid-19 har haft ett stort inflytande på en mängd arbetsplatser. Som resultatav pandemin har efterfrågan på att fortsätta erbjuda flexibla arbetsalternativ ökat imånga organisationer. Idag ser vi därför en tillväxt av hybrida arbetsmiljöer blandorganisationer för att kunna möta denna ökade efterfrågan. LÄS MER