Sökning: "förändring förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden förändring förskola.

 1. 1. Genus i förskolan : Pedagogers bemötande av barn i tamburen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Martina Svensson; Johanna Petersson; [2021]
  Nyckelord :förskola; kön; genus och tambursituation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur genus konstrueras vid pedagogers bemötande av barn. Hur genuskonstruktioner synliggörs av pedagoger vid bemötandet av pojkar och flickor, i detta fall vid påklädningssituationerna i tamburen. LÄS MER

 2. 2. Förskolans undervisning med digitala verktyg : En kvalitativ studie om hur förskollärare planerar, genomför och reflekterar över undervisningen innehållande teknik och digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isabelle Svanegård; Matilda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; Digital tools; Preeschool; Preschool teachers; Technical education; Digital kompetens; Digitala verktyg; Förskola; Förskollärare; Teknikundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out how the preschool teachers plan, implements and reflect their education containing technology and digital tools. In order to find out qualitative interviews has been conducted with three preschool teachers, the same preschool teachers has also participated during observation where they have conducted an activity containing digital tools. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteratur för barn i förskolan : En analys av genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefin Erlandsdotter; Linn Windelius; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; förskola; genus; könsfördelning; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Att ge alla barn rättvisa möjligheter för sin utveckling oberoende av kön är ett av målen i förskolan. Denna studie har undersökt hur genus gestaltas i barnböcker i förskoleverksamheten genom både en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Barnkonventionen : Förskollärares arbete och metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Felicia Zacryander; Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; diskriminering; förskola; yttrandefrihet; delaktighet och informationskrav;

  Sammanfattning : Sedan 1 Januari 2020 har FN:s Barnkonvention gått från en rekommendation till en Svensk lag som alla förskolor ska sträva efter att arbeta med. I Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s.5) framhävs att Barnkonventionen ska implementeras i förskolans verksamhet och eftersträvas. Quennerstedt, Thelander och Hägglund (2020, s. LÄS MER

 5. 5. Påverkar förskolemiljön barnens hörsel, uppmätt som otoakustiska distortionsprodukter?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sebastian Waltilla; [2020-03-09]
  Nyckelord :hörsel; förskola; barn; otoakustiska distorsionsprodukter; buller; arbetsmiljö; hearing; preschool; children; Otoacoustic emission; noise; Occupationasl Environment;

  Sammanfattning : The aim of this study was to assess if the preschool sound environment affects children's hearing, as measured by otoacoustic distortion products (DPOAE). To find out if the children’s hearing was affected by the time they spend in preschool, DPOAE amplitude in children with normal hearing function has been measured. LÄS MER