Sökning: "förändring i arbetslivet"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden förändring i arbetslivet.

 1. 1. Förhandlingsskyldighet och arbetsgivarprerogativen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Frida Persson; Matilda Olbin; [2019]
  Nyckelord :förhandlingsskyldighet; arbetsrätt; arbetsgivarprerogativ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (nedan MBL) har arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagarorganisationer vid viktigare förändringar. Denna omfattar främst kollektivavtalsslutande organisationer, men även icke-kollektivavtalsslutande organisationer kan ha rätt till förhandling i vissa fall. LÄS MER

 2. 2. Agil organisationsstruktur i ett globalt storbolag under förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Tolf; [2019]
  Nyckelord :Agilitet; Organisation; Förändringsprocess; Organisationsförändring; Agilt förhållningssätt; Agil metod; Scrum Master; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Agil organisering blir allt vanligare i arbetslivet och bland organisationer i varierade branscher i takt med ökad tilltro till och användning av informations- och kommunikationsteknologi. Dock saknas kunskap om hur medarbetarna upplever den agila organisationsstrukturen. LÄS MER

 3. 3. Ledares erfarenheter av lärande : En fenomenografisk studie av lärande i ledarpositioner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Ljungqvist; Simon Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Fenomenografi; ledarskap; ledarskapsutveckling; erfarande; uppfattningar; lärande;

  Sammanfattning : Det nya arbetslivet kan definieras med ordet förändring, en stor del av företag och organisationer befinner sig i ständiga omorganisationer och omställningar. Flexibilitet har i denna utveckling därför blivit ett ledord för det nya arbetslivet. Mitt i detta finns ledarna, som även de måste vara flexibla. LÄS MER

 4. 4. "Fan, kan jag inte bara få jobba med det jag är här för att göra egentligen?" : En intervjustudie med myndighetsanställda om digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anne-Lie Nymark; Emily Casabona; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; medarbetare; arbetsmiljö; sociala relationer; gränslöst arbete; New public management;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har kommit att innebära en förändring för såväl hela arbetslivet som för individen. Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur digitaliseringen har kommit att påverka medarbetares arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johan Yahya Alzghoul; [2018]
  Nyckelord :Fibromyalgia; Women; Experience; Fibromyalgi; Kvinnor; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är en livslång sjukdom med en okänd bakgrund. Smärtan bedöms som ett av de grundläggande symtomen vid fibromyalgi som påverkar rörelseförmågan och patienten får svårigheter i att röra kroppen. Sjukdomen drabbar cirka två procent av världens befolkning och 75–85 procent av de drabbade är kvinnor. LÄS MER