Sökning: "förändringar inom förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden förändringar inom förändringsarbete.

 1. 1. Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nyberg Johansson; Victoria Wall; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsarbete; interna drivkrafter; externa drivkrafter; dynamiska förmågor; resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. LÄS MER

 2. 2. Framtidens dagligvaruhandel : En studie om förändring och hur butiken ska framtidssäkras.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :August Härenstam; Oscar Ahl; Jakob Lönn; [2022]
  Nyckelord :Business model; organizational learning; future; prime mover; crane; reframing; rebundling; change; technology.; Affärsmodell; organisatorisk lärande; framtid; prime mover; lyftkran; avbuntning och ombuntning; förändring; teknik.;

  Sammanfattning : Dagligvaruhandeln har förändrats genom åren, idag är branschen något helt annat än för 80 årsedan och detta är till stor del med hjälp av digitalisering. Det empiriska materialet för dennastudie är hämtat från ICA Maxi Stormarknad Växjö och ICA Gruppen. LÄS MER

 3. 3. ”Förändra men förbli” : En studie i ett förändringsarbetes implicita och explicita effekter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Lindvall; [2022]
  Nyckelord :förändringsarbete; inkludering; process; skolutveckling; skolkultur och tillgänglig lärmiljö.;

  Sammanfattning : Abstract Lindvall Elin (2022). Förändra men förbli – En studie i ett förändringsarbetes implicita och explicita effekter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmöuniversitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 5. 5. Hur utvecklas socialtjänsten? : en kvantitativ studie om socialsekreterares upplevelse av arbetssätt, utveckling och delaktighet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Mona Lisa Kawtharani Sedergren; Sofia Nordlund; [2021]
  Nyckelord :Socialtjänsten; Utveckling; Socialsekreterare; Delaktighet; Förändringsarbete; Organisationsteori; Människobehandlande organisationer; Digitalisering;

  Sammanfattning :  The aim of this study was to investigate through a survey study social workers' experiences of their working methods and development within the social services. The study also examined the level of involvement social secretaries experience in the development of their workplace and whether this had an impact on their view of organizational changes. LÄS MER