Sökning: "förändringar på hr"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden förändringar på hr.

 1. 1. Hårda krav med mjuka värden? En diskursanalys av platsannonser med fokus på vilka kompetenser som efterfrågas inom HR-tjänster i den offentliga sektorn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tyra Lundquister; [2022]
  Nyckelord :Human Resources; HR-yrket; offentlig sektor; platsannonser; mjuka kompetenser och hårda kompetenser.; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste årtiondets förändringar i arbetslivet har lett till nya sätt att organisera arbete, vilket i stor utsträckning har påverkats av den globalisering och digitalisering som har skett världen över. I dagens samhälle är det viktigt för verksamheter att kunna anpassa sig till en omvärld som ständigt är i förändring. LÄS MER

 2. 2. För att möta omvärldens krav: Institutionell påverkan på kompetens och kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Renström; [2022]
  Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling; HRD; Institutionell omvärld; Covid-19; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Olika politiska, ekonomiska och teknologiska förändringar i omvärlden ställer konstant krav på organisationer att utvecklas. Detta spetsades till i och med den globala pandemin, till följd av utbrottet av Covid-19, år 2020. Konsekvenserna av pandemin kan tydas på många plan: i hälsosektorn, ekonomin, på arbetsmarknaden och så vidare. LÄS MER

 3. 3. Viktiga Faktorer och Strategier för Framgångsrika Digitala Transformationer i Tillverkningsorganisationer : En Fallstudie på Volvo Lastvagnar

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Manvir Singh; [2022]
  Nyckelord :Change management; digital transformation; change resistance; future state vision; employee involvement; theory of planned behavior; psychological contract; skeuomorphism; Förändringsledning; digital transformation; förändringsmotstånd; framtida statsvision; medarbetarengagemang; teori om planerat beteende; psykologiskt kontrakt; skeuomorfism;

  Sammanfattning : Overcoming resistance to change is crucial for organizational changes. In manufacturing companies, changes and digital transformations are more frequently occurring and in faster paces. LÄS MER

 4. 4. Förlossningsbarnmorskors psykosociala arbetsmiljö under Covid-19 - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Svanberg; [2021-08-20]
  Nyckelord :Barnmorska; Covid-19; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för anställdas hälsa och påverkas bland annat av balansen mellan krav och kontroll samt av känslan av meningsfullt och hanterbart arbete. I Arbetsmiljölagen (1977:1160) och författningssamlingarna 2001:1 samt 2015:4 regleras arbetsgivarens förpliktelser om att främja en god arbetsmiljö och förebygga psykisk och fysisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. HR-tjänstemäns möjligheter och behov av återhämtning vid distansarbete till följd av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Persson; Josefine Älventorp; [2021-08-20]
  Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Hemarbete; HR-tjänstemän; Återhämtning;

  Sammanfattning : När virussmittan Covid-19 spred sig runt om i världen tvingades många Human Resources (HR) tjänstemän att arbeta hemifrån, samtidigt som deras arbetsbelastning ökade till följd av pandemin (PWC, 2020). Syftet med denna studie var att bland HR-tjänstemän som under cirka ett års tid arbetat på distans, undersöka hur deras möjligheter och behov av återhämtning såg ut, samt dess eventuella samband med boende- och familjesituation, emotionella krav och emotionellt stöd. LÄS MER