Sökning: "förändringsagent"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet förändringsagent.

 1. 1. Förändring- en del av vardagen - en undersökning om uppfattningar hos olika aktörer i förskolan angående förändringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Ekdahl; Elisabet Nilsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förändringsarbete; förändringsagent; process; utveckling;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Genom detta arbete vill vi skapa en ökad medvetenhet kring vilka kompetenser och kunskaper olika aktörer i förskolan har om förändringsarbete. Detta i sin tur skulle kunna bidra till bättre ingångar i utvecklingsprocesser på olika nivåer. LÄS MER

 2. 2. SPECIALPEDAGOGEN, DET FLEXIBLA YRKET - EN NARRATIV ANALYS AV SPECIALPEDAGOGENS UPPDRAG

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Silow; Sandra Diogo; [2018]
  Nyckelord :förändringsagent; förväntningar; handledning; samverkan med andra yrkesgrupper; specialpedagogisk kompetens och uppdrag;

  Sammanfattning : Sandra Diogo och Anna Silow (2017). Specialpedagogen, det flexibla yrket – en narrativ analys av specialpedagogens uppdrag/ Special needs educator, the flexible profession – a narrative analysis of the special educator’s mission. Specialpedagogprogrammet, Skolut-veckling och ledarskap, Fakulteten för lärande, Malmö högskola, 90hp. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för implementeringsarbetet med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Viktoria Persson; Maria Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsa; extra anpassningar; framgångsfaktorer; förändringsagent; implementering; inkludering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att belysa hur ett framgångsrikt arbete med implementering av extra anpassningar kan se ut. Mer preciserat belysa vad rektorns och specialpedagogens roll i implementeringsarbetet med extra anpassningar är samt vilka framgångsfaktorerna är i ett lyckat implementeringsarbete. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogens roll i förändringsprocesser

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna Blad; Emma Möller; [2017]
  Nyckelord :Attityder; förskola; förändring; specialpedagogens roll;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka de attityder som pedagoger i förskolan har till förändringar som de möter i sitt yrkesliv. Vidare syftar studien till att belysa pedagogernas syn på specialpedagogens funktion som förändringsagent i förändringsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefers roll vid organisatorisk förändring : En empirisk studie om förändringskontextens betydelse för mellanchefers roll i en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Gille; Frida Granlund; [2017]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; mellanchef; ledarskapsroll; förändringsagent; förändringskontext; change kaleidoscope;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kontextuella förändringsfaktorer påverkar mellanchefers roll vid organisatorisk förändring. Tidigare forskning belyser vikten av att företag ställer sig öppna inför förändring samtidigt som vidare forskning visar att upp till 70 % av alla initiativ till organisatorisk förändring misslyckas. LÄS MER