Sökning: "förändringskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet förändringskommunikation.

 1. 1. Chefers kommunikation vid organisationsförändring är viktigt, men inte allt : en kvalitativ fallstudie om meningsskapande och osäkerhet vid Uppsala Kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theo Holmquist Wulff; Ludvig Karlin; [2020]
  Nyckelord :Förändringskommunikation; organisationsförändring; meningsskapande; medarbetares osäkerhet;

  Sammanfattning : Vår fallstudie undersöker genom kvalitativa intervjuer vilken roll förändringskommunikation vid en organisationsförändring har för medarbetares meningsskapande samt deras osäkerhet. Fem medarbetare som nyligen varit delaktiga i en organisationsförändring vid Uppsala Kommun har genererat empiriskt material i syfte att analysera de samband som beskrivs i teorin. LÄS MER

 2. 2. “Hej, vad kan jag hjälpa dig med?”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joachim Silber; Isabella Tilly; [2020]
  Nyckelord :Extern förändringskommunikation; Teknologi-Acceptans; Artificiell in-telligens; Chatbots; Digital Natives Digital Immigrants; UTAUT2; AIDUA; Digi-talisering; Organisationsförändring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer använder sig idag av det digitala kommunikationsverktyget “chatbots” i sin kundtjänst för att kommunicera med sina användare. Den främsta anledningen till att chatbots i form av kundtjänst blir allt vanligare på organisationers webbsidor är att de kan effektivisera verksamheten och därmed reducera kostnader. LÄS MER

 3. 3. Crafting and Conveying a Meaningful Message of Change : A Case Study of How Data-Driven Change Communication Can Drive Change Readiness in a Swedish Rental Services Company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mathilda Lundeberg; Tilda Lundgren; [2019]
  Nyckelord :change readiness; data-driven change communication; participatory change communication; visualization; data-driven organization; Power BI; förändringsmognad; data-driven förändringskommunikation; deltagande förändringskommunikation; visualisering; data-driven organisation; Power BI;

  Sammanfattning : In today’s turbulent business environment, an increasing number of businesses and organizations are finding themselves confronted with a crushing pressure to constantly reinvent themselves. Given such a business environment, coupled with high stakes and fierce competitiveness, it is quite unsurprising that most change efforts are reported to fail. LÄS MER

 4. 4. Förändringskommunikation : En fallstudie om behovet av information genom en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Amanda Wittgren; Johanna Simonsson Huck; [2019]
  Nyckelord :Kommunikationsstruktur; förändringskommunikation; organisationsförändring; internkommunikation;

  Sammanfattning : Förändringar är något som ständigt pågår i vår omgivning och innebär att organisationer och företag måste vidareutvecklas för att möta de utmaningar och krav som förändringarna medför. För att genomföra lyckad förändring krävs såväl förståelse om varför förändringen måste ske som engagemang för genomförandet. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefen – skavsårsplåster på förändringsrundan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Jarl; Tilde Sjöström; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; förändringskommunikation; mellanchefer; meningsskapande; meningsgivande; förändring; digitaliseringsförändring; offentlig organisation; strategic communication; change communication; middle managers; sensemaking; sensegiving; change; digitalization; public sector organization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att utvinna fördjupad kunskap om mellanchefens komplexa och mångtydiga roll som meningsskapare och meningsgivare under en digitaliseringsförändring. Tidigare forskning har nämligen betonat mellanchefens roll som avgörande under en förändringsprocess. LÄS MER