Sökning: "förändringsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet förändringsledning.

 1. 1. Factors Affecting Managerial Willingness to Change : A Case Study on Change Management When Implementing New Digital Technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sanna Penton; Felicia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Digital transformation; Willingness to change; New digital technology; Digital tools; Implementation of new digital technology; Digital maturity; Digital leadership; Change management.; Digital transformation; Förändringsvilja; Ny digital teknologi; Digitala verktyg; Implementation av ny digital teknologi; Digital mognad; Digitalt ledarskap; Förändringsledning;

  Sammanfattning : The rapid growth of technology development increases the need for incumbent organizations to digitally transform. Studies show that digitally mature organization have a 26% higher profitability than peers (Westerman et al. LÄS MER

 2. 2. Mänskliga och sociala framgångsfaktorer för att uppnå en positiv förändringsprocess vid införande av affärssystem : En fallstudie av en kund–systemimplementatörsrelation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Åsberg; [2019]
  Nyckelord :Affärssysteminförande; förändringsprocess; förändringsledning; användarmotstånd;

  Sammanfattning : Organisationer och företag arbetar dagligen med förändring av verksamheten för att hålla sig fortsatt konkurrenskraftiga. Organisationer använder idag affärssystem för att effektivisera processer och minska kostnader. LÄS MER

 3. 3. Självledarskap och organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anna Moore; [2019]
  Nyckelord :Organizational change: self-leadership: communication: change management: sociology; organisationsutveckling: organisationsförändring: självledarskap: kommunikation: förändringsledning: sociologi;

  Sammanfattning : Abstract Title: Self-leadership and Organizational Progress Author: Anna Moore Background: Within the school system, as well as throughout the broader part of society, change is brought on more rapidly. Organizations must be inclined and able to change past practices. LÄS MER

 4. 4. Are you willing to go the extra mile? : Konsulters arbete för att skapa känslomässigt engagemang till förändring bland kundens medarbetare vid implementering av CRM

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Gustavsson; Isabelle Svärd; [2019]
  Nyckelord :CRM; organizational; change; management; affective; commitment; to change; consultant; individual; employee; CRM; organisation; förändring; management; känslomässig; engagemang till förändring; konsult; individ; medarbetare;

  Sammanfattning : This thesis aims at investigating how consultants enable affective commitment to change amongst customers’ employees during implementation of customer relationship management (CRM) in the client organization. Further, Herscovitch and Meyers (2002) model of commitment to organizational change with an emphasis on affective commitment to change has been used as the theoretical framework to guide the empirical study conducted in the thesis. LÄS MER

 5. 5. Implementering av automatiseradsvetsteknik : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Marte Erlien; [2019]
  Nyckelord :business development; change management; management systems; total quality management; robotic welding; welding technology; förändringsledning; ledningssystem; kvalitetsbristkostnader; offensiv kvalitetsutveckling; robotsvetsning; svetsteknik; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : The degree projects purpose is to explore, analyze and explainwhat quality improvements robotic welding can bring to a company’soperations. The study was carried out as a qualitative case studywith an inductive approach. LÄS MER