Sökning: "för många chefer"

Visar resultat 1 - 5 av 556 uppsatser innehållade orden för många chefer.

 1. 1. Compassion Energy: Att finna kraft till att vårda - ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Carlsson; Hilda Johansson; [2024]
  Nyckelord :Compassion; compassion fatigue; general literature review; nurses; strength; Allmän litteraturöversikt; compassion fatigue; kraft; medlidande; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: God vård kännetecknades av medlidande. Sjuksköterskors yrke innebar möten med både glädje och sorg. Flertalet faktorer kunde leda till att sjuksköterskor drabbades av compassion fatigue. Patienters välbefinnande främjades av sjuksköterskors medlidande. LÄS MER

 2. 2. Samarbetet mellan chefer och HR: En fenomenologisk studie om hur chefer och HR upplever samarbetet mellan dem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nema Sillah Bagge; Vanessa Henrysson Roqueta; [2024]
  Nyckelord :Human resources; chefer; samarbete; kommunikation; ansvarsområden; organisationskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : De arbetsområden där chefer och HR delar ansvar och behöver samarbeta är många. Detta beror i huvudsak på att både chefer och HR besitter personalansvar, där HR:s roll primärt är att stötta chefer i deras arbete på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Att leda under och efter en tid av kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvard Orvefors; Celestian Hagman; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; förändrat ledarskap; coronapandemin; ledarskap i kris; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en kris som drabbat samhället hårt och har under de senaste åren påverkat stora delar av världen. Ekonomin, politiken, säkerheten och människors hälsa har stått inför stora påfrestningar under coronapandemin, vilket i många fall påtvingat ett förändrat ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Arbeta smart för att leva fullt ut - en balans mellan arbete och livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pauline Blomqvist; Alexander Johnsson; [2023-06-27]
  Nyckelord :distansarbete; flexibilitet; work-life balance; produktivitet; kontroll; autonomi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur anställda upplever att de kan påverka deras arbetsprestation och balans mellan arbetsliv och privatliv vid flexibelt arbete. Efter att pandemin påtvingade många företag till nya arbetsformer krävdes snabbt nya sätt att styra, av ledningen. LÄS MER

 5. 5. Från skolperspektiv till livsperspektiv - hur personalen uppfattar att fortbildning om medicinska diagnoser kan bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Catrin Röjvik; [2023-03-28]
  Nyckelord :fortbildning; specialpedagogik; diagnos; syndrom; skolsituation; komplicerad inlärning; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ågrenska bedriver familjevistelser för barn som har ovanliga funktionshinder och deras familjer. Sedan hösten 1997 får familjer som kommer till Ågrenska på en vistelse bjuda med sig sk kringpersonal, dvs personal som arbetar med barnen på hemorten. Personalen får tillsammans med föräldrarna information om diagnosen ur bla. LÄS MER