Sökning: "för och nackdelar intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden för och nackdelar intervju.

 1. 1. Datorer i klassrummet : om lärare och elevers upplevelse av en-till-en

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Robin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :en-till-en; 1:1; datorer; gymnasieskola; enkät; intervju;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om elevers och lärares upplevelse av att arbeta med datorer i undervisningen inom ramen för ett nyligen infört en-till-en-projekt i en genomsnittlig svensk gymnasieskola år 2012. Syftet med undersökningen är att analysera och diskutera vilka för- och nackdelar lärare och elever upplevde i relation till det införda en-till-en-projektet år 2012. LÄS MER

 2. 2. Några gymnasielärares och gymnasieelevers åsikter kring de nationella proven

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Reyyan Ayhan; [2020]
  Nyckelord :nationella prov; intervju; enkät; gymnasielärare; gymnasieelever; gymnasieskolan; svenska;

  Sammanfattning : Avsikten med examensarbetet är att få kunskap om vad gymnasielärare har för åsikter kring nationella provens syfte och utformning, hur de nationella proven påverkar undervisningen i svenska samt vad de anser om nationella proven när det gäller betyg och bedömning. Ytterligare ämnar sig studien att få kunskap om vad gymnasieelever i årskurs 3 har för uppfattningar kring de nationella provens utformning och dess betydelse. LÄS MER

 3. 3. Mörtlösa trafikplats: Dess påverkan på omgivningen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emil Axmacher; Oskar Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Trafikplats; Linköping; Ekängen; Samhällsbyggnad; Motorväg; Trafiksituation; Trafiksystem; Infrastruktur;

  Sammanfattning : Linköping stad står inför framtidens dörrar och är i full utveckling. I och med att staden växer tillkommer behov av nya innovativa lösningar inom samhällsbyggnadsområdet. Det vill säga inom bygg-, arkitektur-, stadsplanering- och infrastrukturområdet. LÄS MER

 4. 4. Hyresgästers betalningsvilja för smart teknik i kontorslokaler

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karolin Ayarra; Cissi Chong; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; smart technology; office market; tenants; property owners; willingness to pay; rental premium; Digitalisering; smart teknik; kontorsmarknad; hyresgäster; fastighetsägare; betalningsvilja; hyra;

  Sammanfattning : I dagens digitala era utvecklas tekniken med en imponerande hastighet och fastighetsmarknaden är inte oberörd. Hyresnivån på kontorslokaler påverkas av attribut inomhuvudkategorierna byggnadsegenskaper, läge och hyresvillkor på kort sikt. LÄS MER

 5. 5. Öppna upp dörren för utomhusundervisning! : En kvalitativ studie om lärares förhållningssätt till utomhusundervisning samt ramfaktorer som påverkar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sandra Damjanovic; Isabella Spännare; [2020]
  Nyckelord :Pedagogik; Intervju; Ramfaktorteori; Covid-19; Utomhusundervisning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare förhåller sig till utomhusundervisning samt hur fysiska och administrativa, juridiskt fastlagda samt läroplanens ramfaktorer påverka​de lärares förhållningssätt till att bedriva utomhusundervisning. Studien hade även som syfte att undersöka om covid-19 var en ramfaktor samt på vilket sätt sjukdomen hade påverkat utomhusundervisningen. LÄS MER