Sökning: "för och nackdelar med Las"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med Las.

 1. 1. Att skriva sig till läsning : En intervjustudie om lärares resonemang kring en läs- och skrivinlärningsmetod (ASL)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Laschka; [2014]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning ASL ; dator; didaktik; En-till-En; läs- och skrivinlärning;

  Sammanfattning : Att skriva sig till läsning, ASL, är en metod som mer och mer används i svenska skolor. Denna metod byter ut pennan mot datorn i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Eleverna lär sig läsa genom sitt eget skrivande. I Sandvikens kommun ska alla lärare som undervisar i årskurs 1 använda metoden Att skriva sig till läsning. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan konventionell produktion av grisar inomhus och utomhus.

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Carin Ekström; [2013]
  Nyckelord :konventionell grisproduktion; inomhus; utomhus; miljö; hälsa; beteende; produktivitet; ekonomi;

  Sammanfattning : I Sverige och i Finland sker den konventionella grisproduktionen inomhus i huvudsak på två sätt, antingen genom integrerad produktion eller genom specialiserad produktion. Den kon-ventionella utegrisproduktionens struktur och förekomst skiljer sig däremot mer mellan län-der. LÄS MER

 3. 3. Att avveckla tillsvidareanställda : Att undersöka arbetsgivarens kostnader samt skyldigheter vid avveckling av tillsvidareanställda på grund av missbruk eller narkotikainnehav

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sammi Ibrahim; Christian Fast; [2013]
  Nyckelord :Human Resources Management; Liquidation; Termination; Resignation; Costs of Decommissioning; Abuse; Personal administration; Avveckling; Uppsägning; Avsked; Kostnader vid Avveckling; Missbruk;

  Sammanfattning : Lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är arbetsrätten som regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Saklig grund måste uppfyllas för uppsägning samt avsked, för att dessa två ska vara giltiga i en rättsprocess. LÄS MER

 4. 4. Música y drama en las aulas de lengua extranjera - Un estudio cualitativo sobre cómo seis profesores de español como lengua extranjera utilizan la música y el drama como método educativo.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Luz María Cataldo; [2012-06-20]
  Nyckelord :lengua extranjera; actividades creativas; aprendizaje; enseñanza; motivación;

  Sammanfattning : Ett syfte med denna studie är att undersöka idéer och attityder hos sex lärare om användningen av musik och drama som pedagogisk metod för elever i sjunde till nionde klass. Ett annat syfte är att undersöka om musik och drama är en del av en strategi för att motivera eleverna att lära sig ett nytt språk och om deras läroböcker verkligen inkluderar kreativa aktiviteter som musik och drama. LÄS MER

 5. 5. Moment 22 : Vilka faktorer påverkar den rådande ungdomsarbetslösheten i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Jonatan Spector; Michael Priba; [2011]
  Nyckelord :Ungdomsarbetslöshet; LAS; Turordningsreglerna; Landsorganisationen; Svenskt Näringsliv; Flexicurity;

  Sammanfattning : År 2010 var genomsnittstalet för arbetslöshet hos ungdomar mellan 15 – 24 år 25,2 %. Jämfört med den totala arbetslösheten i Sverige som samma år låg på 8,2 % är det en mycket hög siffra. Ser man till övriga EU-länder låg Sverige 2011 över genomsnittsantalet och hamnade på en 15:e plats i högst andel ungdomsarbetslöshet. LÄS MER