Sökning: "för och nackdelar med dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med dokumentation.

 1. 1. IT och IKT i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens kompetens i ett pedagogiskt syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Liljenby; Monica Nguyen Saewean; [2021]
  Nyckelord :it; ikt; förskola; digitala verktyg; pedagogik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks IT samt IKT i förskolan. Digitala verktyg blir mer aktuellt för varje dag som går i dagens samhälle vilket även resulterar i att det blir en stor del i barns vardag. Anledningen till det valda ämnet är därför samhällets utveckling samt vilken påverkan det har hos barnen. LÄS MER

 2. 2. Värmekameror för extern detektion – En fallstudie av värmekameror och tillämpningen vid kulturhistorisk bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Green Pettersson; Erik Söderling; [2021]
  Nyckelord :Extern detektion; värmekamera; kulturhistorisk bebyggelse; trähusbebyggelse External detection; thermal camera; cultural heritage buildings; wooden houses; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns flertalet olika externa detektionssystem som kan tillämpas vid kulturhistorisk bebyggelse. Värmekameror är en detektionslösning som kan användas, dock råder brist på tillgänglig dokumentation gällande hur de tillämpas och fungerar i dessa områden. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av säkerhetskoncept - En undersökning av uppkomst och utvecklingspotential för säkerhetskoncept inom svenskt tunnelbyggande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Amanda Lindekrans; Elin Oscarsson; [2021]
  Nyckelord :Risk; riskhantering; säkerhet i trafiktunnlar; säkerhetskoncept; infrastruktur; tunnel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rapid growth of metropolitan areas calls for increased efficiency of land use, and subsequently more and longer tunnels than ever before are being built. The complexity of the tunnel itself, as well as considerations of spatial planning and infrastructure calls for risk management and effective methods to accomplish tunnel safety. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om Flutter : Apputveckling inom crossplattform

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Christine Björemo; [2020]
  Nyckelord :Flutter; cross-platform; Dart; Hot Reload;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att undersöka på vilket sätt ramverket Flutter underlättar för dagens apputvecklare i cross-plattformmiljöer. Uppsatsen belyser för- och nackdelar med Flutter utifrån apputvecklare-perspektiv. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av arbetet med slutdokumentation : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofia Hörnblad; [2020]
  Nyckelord :Construction industry; Final project documents; Final stage; Standardizing; Experience feedback; Slutdokumentation; Bygg- och anläggningsprojekt; Erfarenhetsåterföring; Standardisering;

  Sammanfattning : Byggprocessen är komplex, stor och väldigt omfattande. Det innefattar många delar och samarbeten mellan flera olika aktörer. Inom byggbranschen så tittas det hela tiden på hur det kan optimeras genom att förbättra logistiklösningar, minska slöseri och fler lösningar för att spara på både pengar och miljö. LÄS MER