Sökning: "för och nackdelar med fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med fallstudie.

 1. 1. Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Palm; Måns Riesser; [2020]
  Nyckelord :Captive Offshoring; Riskhantering; CSR; Internationella försörjningskedjor; Kostnadsreducering;

  Sammanfattning : Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Vad är det för skillnad, egentligen? : En fallstudie om användning av hela verk och utdrag i litteraturundervisning på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nazanin Alvandi; [2020]
  Nyckelord :phenomenology; excerpt*; entire work; reading*; attitude; fenomenologi; utdrag; hela verk; läs*; attityd;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fördelar och nackdelar med att genomföra utdragsundervisning respektive undervisning med hela verk i litteraturundervisning, på gymnasienivå i Sverige. Syftet med studien är att undersöka lärarnas attityder gentemot användningen av utdrag och hela verk, och hur deras attityder korrelerar med den tidigare forskningen i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Införande av devops för SME : Utmaningar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Malin Götlind; [2020]
  Nyckelord :DevOps; Automatisering; Tidsbrist vid införande av DevOps; Utmanande områden i ett DevOps införande; SAFe DevOps; Sociala förändringar; Produktion och produktutmaningar; Investering av tid;

  Sammanfattning : De agila metoderna har under många år varit mycket framgångsrika inom informationssystemutveckling men enligt Balaji och Sundararajan Murugaiyan (2012) finns det även nackdelar med metoderna. En av dessa nackdelar är en flaskhals som kan finnas mellan avdelningarna utveckling och drift på ett företag eftersom dessa avdelningar ofta inte är anpassade till varandra (Laudon & Laudon, 2018). LÄS MER

 4. 4. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Selma Ogden; [2020]
  Nyckelord :gata; funktion; design; framkomlighet; aktivitet; attraktivitet;

  Sammanfattning : Masteruppsatsen behandlar frågor kring utformning (design) och användning (funktion) av allmän plats. Uppsatsen syftar till att ta fram riktlinjer för hur landskapsarkitekter och andra specialister bör ta hänsyn till funktionskrav vid utformningen av offentliga gatumiljöer. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering och inventering av produktionsuppföljningssystem på AstraZeneca : En litteratur- och fallstudie av produktionsuppföljningssystem på AstraZeneca i Södertälje

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Pegah Atarian; Julia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ledningen på AstraZeneca globalt har beslutat att produktionsuppföljningssystemet TrakSYS ska införas i hela verksamheten. Implementeringen av detta system har redan påbörjats men det är en lång väg kvar innan det finns på alla produktionsavdelningar, som även benämns PET (Process Execution Teams). LÄS MER