Sökning: "för och nackdelar om abort"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden för och nackdelar om abort.

 1. 1. Att tänka efter före : unga kvinnors sexuella riskbeteenden och attityder kring abort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Karin Mellberg; Johanna Johansson; [2012]
  Nyckelord :abort; health belief model; preventivmedel; riskbeteeeden; unga kvinnor;

  Sammanfattning : I Sverige genomförs årligen 35 000 - 40 000 aborter. Kvinnor i åldersgruppen 20-24 är de som utför allra flest och risktaganden i sexuella sammanhang är betydligt större än vad det tidigare har varit. Litteraturstudiens syfte var att beskriva unga kvinnor sexuella riskbeteenden och deras attityder till abort. LÄS MER

 2. 2. Alla de barn som Gud ger dig- En kvalitativ studie om Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter med fokus på preventivmedel och abort bland universitetsstudenter i El Salvador.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anna Ekdahl; [2009-06-16]
  Nyckelord :Uppfattningar; Preventivmedel; Abort; Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter; El Salvador; Perceptions; Contraceptives; Abortion; Sexual and Reproductive Health and Rights; El Salvador;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER