Sökning: "för- och nackdelar med agilt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden för- och nackdelar med agilt.

 1. 1. Lean-Agile organization in test facilities and workshops

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jacob Kvarnmarker; Max Lorentzon; Linus Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :agile; implementation; research and development; change management; corporate culture;

  Sammanfattning : Introduction: This study was conducted at Volvo Cars’ R&D division to investigate how test facilities and workshops can implement an agile way of working. Three departments with different levels of agile implementation were therefore investigated to fulfill our purpose. LÄS MER

 2. 2. How Distributed Pair Programming (DPP) can mitigate risk factors causing challenged IT projects : An interview study with software developers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Dennis Öberg; Gustaf Thim; [2022]
  Nyckelord :Distributed Pair Programming; DPP; Software Development; Industry; Productivity; Code Quality; IT Project failure; Distribuerad Parprogrammering; DPP; Mjukvaruutveckling; Industri; Produktivitet; Kodkvalitet; Misslyckade IT Projekt;

  Sammanfattning : The rise of Agile project methodologies has increased the success rate of software development projects, but recent studies show that, even though the risk of failing has lessened, only 31% of the completed software development projects are declared as successful while the rest are declared either challenged or failed. A concept called Pair Programming that derives from agile methodologies is widely and basically always used by developers but in present time as we are heading towards a more remote environment and Distributed Pair Programming has become a hot topic. LÄS MER

 3. 3. What are the advantages and disadvantages for digital B2C service companies when working with innovation in an agile way?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Dyrhage; [2020]
  Nyckelord :Innovation; agile; advantages; disadvantages; digital B2C service companies;

  Sammanfattning : This paper investigates advantages and disadvantages of working agile in an innovation process. Both agile and innovation are two words that can be seen as buzzwords. However, they are two words that in one way or another can make a company successful. LÄS MER

 4. 4. “Det agila arbetssättet kan göra ont” : En etnografisk studie av medarbetares situation i ett IT-företag ur ett hållbarhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Olivia Remmerth; Elin Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Agile; Border theory; Critical theory; Engaged employees; Post-bureaucracy; Wheel of employeeship; Agilt arbetssätt; Gränsdragning; Hållbart medarbetarengagemang; Kritisk teori; Medarbetarskapshjulet; Postbyråkrati;

  Sammanfattning : Omvärlden och marknaden kan idag tillskrivas som kundens, det är kunden som styr marknaden och sitter på makten. Till detta kan troligtvis en viss press föreligga hos organisatoriska ledare att finna en strategi som skapar värde för kunden. LÄS MER

 5. 5. Det agila arbetssättet : En studie om det agila arbetssättets tillämplighet vid utveckling av fysiska produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Robert Karlsson; Alexander Johansson; [2018]
  Nyckelord :Agila arbetssätt; fysiska produkter; produktutveckling; projektledning; projektmetoder.;

  Sammanfattning : Abstract Purpose – The purpose of the study is to find the benefits that an agile working method entails, as well as the disadvantages that can prevent an agile working method when developing physical products. The study will also affect how and when the agile approach can be applied to the development of physical products. LÄS MER