Sökning: "för- och nackdelar med demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden för- och nackdelar med demokrati.

 1. 1. Sverige och den stridbara demokratin - En undersökning om föreningsförbud i förhållande till den tyska grundlagen, Europakonventionen och regeringsformen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Bokefors; [2017]
  Nyckelord :Statsrätt; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska demokratin utmanas av föreningar vilka är motståndare till de demokratiska principerna. Nazister, vänsterextrema och religiösa fundamentalister organiserar sig med mål att skada och på sikt krossa det nuvarande demokratiska styrelseskicket. Idag finns ingen lagstiftning som förbjuder föreningar i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Informellt elevinflytande i matematikundervisning : en kvalitativ studie med elever.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Meldina Madzuni; [2016]
  Nyckelord :demokrati; grundskola; informellt elevinflytande; matematik;

  Sammanfattning : I Sverige har elever rätt att utöva inflytande i skolan. Det informella inflytandet praktiseras sällan och matematikämnet är det ämne som elever har minst möjlighet att utöva ett informellt inflytande i. LÄS MER

 3. 3. Ett motvilligt äktenskap? En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Malena Eklund; [2014-09-08]
  Nyckelord :PR-konsulter; journalister; relationer; demokrati; kommunikation; samtalsintervju;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap som ska undersökarelationen mellan PR-konsulter och journalister med hjälp av den kvalitativa metodensamtalsintervjuer. Mina frågeställningar lyder som följer: Vilka är deras vanligastearbetsuppgifter? Hur ser respondenterna på relationerna mellan PR-konsulterna ochjournalisterna? Bör relationen förbättras och skulle det i så fall vara till fördel för samhället? Om det skulle behövas, går det att se vilka möjligheter som finns för att kunna få en bättre relation professionerna emellan?Syftet är att undersöka relationen mellan PR-konsulter och journalister samt att diskuterahur relationen kan beskrivas ur ett samhällsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. E-demoktrati : En studie om att utveckla en legitim e-demokrati i en mindre kommun

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Johan Rydh; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-demokrati är ett förhållandevis nytt forskningsområde med stor utvecklingspotential. Det handlar om den demokratiska dimensionen av området som kallas e-förvaltning (e-government). Det innefattar de politiska diskussionerna som sker med hjälp av informationsteknik. LÄS MER

 5. 5. Vallöften i lokala medier En studie av hur kommunala vallöften skildrats i Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johan Olsson; Mathias Stenback; [2013-02-11]
  Nyckelord :lokala vallöften; politiker; väljare; media; demokrati; GP; dagordning; medielogik; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Titel: Vallöften i lokala medierFörfattare: Johan Olsson och Mathias StenbackUppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitetKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionenför journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2012Handledare: Nicklas HåkanssonSidantal: 54Antal ord: 16 643Syfte: Att undersöka hur Göteborgs-Posten skildrat de lokala partiernas vallöften inför kommunalvalet 2006.Metod: Kvalitativ textanalys enligt ECA (Ethnographic Content Analysis) samt kvantitativ metod. LÄS MER