Sökning: "för- och nackdelar med etanol"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden för- och nackdelar med etanol.

 1. 1. Experimental comparison of DI and PFI in terms of emissions and efficiencyrunning Ethanol-85

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Ottosson; Konstantinos Zioris; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It has in recent year become more and more important to find an alternative to fossil fuel in our vehicles due to the increasing fuel price and to reduce their negative impact on the environment.One alternative is already in widespread use around the world, namely ethanol. LÄS MER

 2. 2. Economic Analysis of Hydrogen Production by Photovoltaic Electrolysis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Luciano Gajardo; [2014]
  Nyckelord :Economic analysis; photovoltaic electrolysis system; hydrogen production cost; steam reforming;

  Sammanfattning : Awareness of the climate situation and greenhouse gas emissions from fossil fuels has focused attention on hydrogen as a renewable and sustainable energy resource. In this work an economic analysis of hydrogen production by a photovoltaic electrolysis system was conducted. LÄS MER

 3. 3. Mätning av metanpotentialen hos slam på Henriksdal och Bromma : Metodutveckling och utvärdering av labutrustningen ”BCS-CH4 Biogas”

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630)

  Författare :Clara Borggren; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I april 1999 satte Sveriges regering upp 15 miljömål (utökades till 16 under 2005) vilka strävar efter att lösa Sveriges stora miljöproblem till nästa generation. Det första miljömålet är ”begränsad klimatpåverkan” och ett av dess delmål är att utsläppen av växthusgaser under perioden 2008-2012 skall vara minst 4 procent lägre än utsläppen var år 1990. LÄS MER