Sökning: "för- och nackdelar med mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden för- och nackdelar med mångfald.

 1. 1. Leda eller förleda? : En studie om undervisningsmetoder och lärares positionering i arbetet med kontroversiella frågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Karolina Hill; [2020]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; undervisningsmetoder; positionering; hermeneutik; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Målet med denna litteraturstudie är att få en överblick över forskningsfältet för undervisning om kontroversiella frågor och lärares positionering i klassrummet. Genom hermeneutisk metod för att analysera och sammanställa resultatet har studien funnit flera förespråkade metoder samt för- och nackdelar med dessa. LÄS MER

 2. 2. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Fahlgren Brodin; Hanna Peinert; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förtätning; Hammarparken; gestaltning; park; grön planering; urban miljö;

  Sammanfattning : Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande för en inkluderande klassrumsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ervina Nasic; [2020]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; Inkludering; Relationer; Samarbete; Grupper; klassrumsmiljö;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är kraven på att människor ska kunna interagera och samarbeta med olika individer stora, inte minst i skolans värld. För att elever ska kunna fungera i samhällslivet kräver det att de tränar olika färdigheter och samarbetsförmåga i skolan. LÄS MER

 4. 4. Vintergröna växter – ett komplement till våra lövfällande växter : en studie över de vintergrönas historia och hur de i framtiden kan ta plats i svenska moderna städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Lindblad; [2019]
  Nyckelord :vintergrön; ståndort; växtmaterial; biologisk mångfald; hälsa; klimatförändring; urban; staden SLU; Sveriges;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur vintergrönt växtmaterial kan användas i urbana miljöer, som komplement till lövfällande växtmaterial. Arbetet tar upp vilka utmaningar växter ställs inför i hårdgjorda miljöer och vilka förutsättningar det vintergröna växtmaterialet har för att leva där. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringspolicy i förskolan : En enkätstudie om hur personal i förskolan gör digitaliseringspolicy

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Clara Holm; Hanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; kompetensbrist; läroplan för förskola; policy enactment; surfplatta;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2019 fick digitalisering en ny innebörd med förtydligade mål i den reviderade utgåvan av Läroplan för förskolan. I och med denna implementering är syftet med studien att undersöka hur verksam personal gördigitaliseringspolicy i verksamheten och vilka svårigheter de kan finna med arbetet inom ämnet. LÄS MER