Sökning: "förankringsvärde"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förankringsvärde.

  1. 1. Kan effekten av förankring minskas genom information om dess inverkan på beslutsfattande?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Maria Ma; Wendela Öberg; [2006]
    Nyckelord :förankringsvärde; företagsbedömning; könsskillnader; överkonfidens;

    Sammanfattning : Inom företagsvärlden befinner sig beslutsfattare i en tillvaro med ständiga förändringar. Det är svårt att fatta korrekta beslut och lätt att påverkas av irrelevant information. LÄS MER