Sökning: "förarbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet förarbeteende.

 1. 1. Predicting infrastructural failures with vehicle data

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Linus Rydstedt; Cajsa Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Predicting; Infrastructure failures; Railway; Trains; Train-Track; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I examenarbetet undersöks det om man kan upptäcka fel på infrastrukturen med hjälp av eventkoder genererade från fordonsdatorn. För att kunna dra en slutsats om man kan förutspå ett infrastrukturfel med hjälp av fordonsdata har historiska data med kända fel från infrastrukturen undersökts tillsammans med eventkoder som genererats av fordonen. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av toppkapets diameter i massaved och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Patrik Hollsten; Emil Johansson; [2018]
  Nyckelord :aptering; volymförluster; skördare; förarbeteende; råvaruutnyttjande;

  Sammanfattning : I skogsnäringen finns ett stort intresse av att utnyttja råvarans fulla potential. Genom att utveckla och effektivisera utvinningen av skogsråvaran kan utsläpp och energianvändning minskas. LÄS MER

 3. 3. Naive Bayes-klassificering av förarbeteende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Thoreson Henrik; Wesslund Robin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att kunna klassificera en körstil implicerar klassificering av körbeteende, vilket ligger till grunden för miljö- och säkerhetsklassificering för körningar. I det här arbetet har vi låtit två förare köra en bil med en förhoppning att kunna klassificera vem det var som körde bilen. LÄS MER

 4. 4. Modelling of battery cooling for Formula Student application : 3D Simulation of air cooled lithium-ion battery with COMSOL Multiphysics®, applied on 2016 years KTH Formula Student car “EV12e”

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Alexander Erik Magnusson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric and hybrid cars is one of the technologies to reduce the uses of fossil fuel. What is common with an electric car and a hybrid car is the use of battery to store electrical energy. To sustain high performance, long lifetime and to keep high safety in an electric vehicle it’s very important to control the temperature of the battery cells. LÄS MER

 5. 5. Realtidsutvärdering av personbilsdata ur miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Carl Boman; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project examined the possibility to create an electronical aid with the purpose of increasing environmental awareness and to design the aid in a fashion that inspires other to develop similar applications. The impact of car traffic was examined, and the base of the aid was built up in modular form to simplify the hardware aspect. LÄS MER